Рјешења

Рјешења са 23. редовне сједнице:

Рјешење о наложеним радњама за "НИНО-ХА" д.о.о. Добој Југ
Рјешење о наложеним радњама за "НАТРОН-ХАYАТ" д.о.о. Маглај
Рјешење о наложеним радњам за ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајева
Рјешење о наложеним радњама за "Г.М.Ц. БиХ" д.о.о. Орашје
Рјешење о наложеним радњама за ЈП "ЕП ХЗХБ" д.д. Мостар
Рјешење о измјени и допуни дозволе за ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде
Рјешење о издавању дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ЕНЕРГЕТИЦ-ЕЛЕЦТРОНИЦ" д.о.о. Читлuk

Рјешења са 21. редовне сједнице:

Рјешење о издавању дозволе за рад за производњу електричне енергије за "АННY-ЦОММЕРЦЕ" д.о.о. Прозор-Рама

Рјешења са 20. редовне сједнице:

Рјешење о издавању дозволе за производњу ел. енергије за ДОО "ШНЕЛКОМ", Илиџа
Рјешење о издавању дозволе за производњу ел. енергије за СЕ "ПРОСОЛАР", Прозор-Рама
Рјешење о издавању дозволе за производњу ел. енергије за "МАХИР" д.о.о., Високо
Рјешење о измјени и допуни дозволе за производњу ел. енергије за "БИНГО"д.о.о., Тузла

Рјешења са 19. редовне сједнице:

Рјешење о жалби број 04-05-514-01/15
Рјешење о жалби подносиоца Херцеговина грађевинско занатство д.о.о. Мостар
Рјешење о жалби подносиоца РОYАЛ ХУБЛ д.о.о.
Рјешење о захтјевима према "СВ Енергија" д.о.о., Тешањ
Рјешење о захтјевима према "СУБАШИЋ" д.о.о., Тешањ
Рјешење о захтјевима према "ИВЕX" д.о.о., Усора
Рјешење о захтјевима према ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о., Усора
Рјешење о захтјевима према "БЕА" д.о.о. Мекиш-Тешањ
Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање електричном енергијом ИИ реда за ГЕН-И д.о.о., Сарајево
Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање електричном енергијом ИИ реда за Данске Цоммодитиес БХ д.о.о., Сарајево

Рјешења са 18. редовне сједнице:

Рјешење о жалби подносиоца Доор-Десигн д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца Ецо Енергy д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца Доор-Десигн д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца ЕНЕРГОСОЛ д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца ЕНЕРГОСОЛ д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца ЕНЕРГОСОЛ д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца ИГИ СОЛАР д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца „ШОКЧЕВИЋ“ д.о.о.

Рјешења са 16. редовне сједнице:

Рјешење о жалби бр. 04-05-630/15
Рјешење о жалби коју је поднио „Електро тест“ д.о.о.
Рјешење о жалби бр. 04-05-647/15
Рјешење о жалби бр. 04-05-648/15
Рјешење о жалби бр. 04-05-651/15
Рјешење о жалби бр. 04-05-650/15
Рјешење о жалби подносиоца Лен Солар д.о.о.
Рјешење о жалби бр. 04-05-646/15
Рјешење о жалби бр. 04-05-649/15
Рјешење о жалби подносиоца „НАПОЛЕОН-РОТТ“ д.о.о.
Рјешење о жалби подносиоца „Шумапројект“ д.д.

Рјешења са 15. редовне сједнице:

Рјешење о жалби подносиоца СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „СОЛАР-Б“
Рјешење о жалби подносиоца БКС СОЛАР д.о.о. Мостар
Рјешење о жалби бр. 04-05-618/15 
Рјешење о жалбибр. 04-05-511/15
Рјешење о жалби подносиоца СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „К-СОЛАР“
Рјешење о жалби подносиоца МПБ СОЛАР д.о.о. Мостар
Рјешење о издавању дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Самостална обртничка радња „СОЛ-ВЕС“, вл. Веселко Пенава, из Посушја. 

Рјешења са 14. редовне сједнице:

Рјешење о измјени и допуни дозволе за "ЕПХ" д.о.о. Сарајево
Рјешење о издавању дозволе за рад за производњу ел. енергије за Обрт "ПОЉОТРГ" 

Рјешења са 13. редовне сједнице:

Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање електричном енергијом 2. реда за ЕУРО-ПОWЕР д.о.о. Тешањ
Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање електричном енергијом 2. реда за ХЕП-ТРАДЕ д.о.о. Мостар
Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије за ЕНЕРГОСОЛ д.о.о. Столац
Рјешење о обавезном предузимању радњи за имаоца дозволе "ЕСКИМО С 2" Травник д.о.о.
Рјешење о жалби број 04-05-427/15
Рјешење о жалби број 04-05-469/15

Рјешење са 12. редовне сједнице:

Рјешење о жалби против рјешења бр. 03-4-221-16349/2015 које је донијело ЈП Електропривреда биХ д.д.- Сарајево, Подружница "Електродистрибуција" Сарајево

Rješenja sa 11. redovne sjednice:

Rješenje o žalbi broj 04-04-332/15
Rješenje izdavanju Dozvole za proizvodnju za "GRAND 99" d.o.o. Travnik
Rješenje o oduzimanju dozvole za snabdijevanje el. energijom od "D-PRO" d.o.o. Sarajevo
Rješenje o izdavanju dozvole za proizvodnju el. energije "VRBAS-ENERGIJA" d.o.o. Donji Vakuf

Рјешење са 10. редовне сједнице:

Рјешење о издавању Дозволе за рад за производњу електричне енергије за "ОПЕС" д.о.о. Сарајево

Рјешење са 9. редовне сједнице:

Рјешење о поништавању рјешења број 03-6-02-4259/2015 и број: 03-6-206-3029 од ЈП ЕП БиХ д.д. Сарајево

Рјешење са 8. редовне сједнице:

Рјешење о издавању дозволе за рад за производњу ел. енергије за "СЕ ВЕДО 1"

Рјешење са 7. редовне сједнице:

Рјешење о поништењу сагласности број: 208-589/11

Рјешења са 6. редовне сједнице:

Рјешење о поништењу сагласности број: 26198/2013.
Рјешење о издавању дозволе за производњу за ДФ ГРАДЊА д.о.о. Коњиц
Рјешење о издавању дозволе за производњу за "БЕА" д.о.о. Мекиш бб - Тешањ

Рјешења са 3. редовне сједнице:

Рјешење о жалби на ел. ен. сагласност број 123-09-14/0581
Рјешење о поништењу ел. ен. сагласности број 209-93256/14 и рјешења бр. 03-5-12-22210/2014

Рјешења са 2. редовне сједнице:

Рјешење о поништењу Рјешења број III-1-М-2355/14 од ЈП "ЕП ХЗХБ" д.д. Мостар
Рјешење о издавању дозволе за снабдијевање електричном енергијом 2. реда за ПРИМОРКА д.о.о. Широки Бријег
Рјешење о жалби Н.М.А против Рјешења 74543/2014 од ЈП ЕП БиХ д.д. Сарајево
Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије за "НИНО-ХА" д.о.о. Добој Југ

Рјешења са 1. редовне сједнице:

Рјешење о поништењу Рјешења број III-1-М-2356/14 које је издало Ј.П. "Електропривреда ХЗ ХБ" д.д. Мостар
Рјешење о жалби Х.Б. против рјешења број 03-5-29-17051/2014 које је издало ЈП ЕПБиХ д.д. Сарајево
Рјешење о издавању дозволе за производњу електричне енергије за "ГРИД БХ" д.о.о. Сарајево

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе