Рјешења

Рјешења са 20. редовне сједнице:

Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1099/174/16 од 19.05.2017. године издата Рјешењем број 06-03-1099-03/174/16 од 19.05.2017. године, имаоцу дозволе „ДЕЛТА ПЕТРОЛ“ Какањ, д.о.о. мијења се и допуњује
Поништава се Рјешење број: ИИИ-2-1323/17 од 21.08.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје „Центар“ Нови Травник и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоцу захтјева ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје

Рјешење са 19. редовне сједнице:

Поништава се Закључак број: ИИИ-1-Г-1763/17 од  27.09.2017. године који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде и предмет враћа на поновни поступак

Рјешења са 18. редовне сједнице:

- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „МИРНА ЛУКА“, вл. Жељко Козина, из Чапљине
- Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-608/46/13 од 30.09.2013. године издата Рјешењем број 06-03-608-10/46/13 од 30.09.2013. године имаоцу дозволе ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о. Усора мијења се и допуњује
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева Фотонапонска електрана „СОЛАР-РАМА“ вл. Славко Жилић, из Прозора-Раме
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде

Рјешења са 17. редовне сједнице:

- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ИНТЕР“ д.о.о. Тешањ
- Одбија се жалба поднесена против Рјешења број: III-1-М-1554/17 од 11.07.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Мостар као неоснована
- Поништава се Рјешење број: 03‐4-221-38083/17 од 23.06.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево и предмет враћа на поновни поступак

Рјешења са 16. редовне сједнице:

Поништава се Претходна електроенергетска сагласност – стручно мишљење о траси број:  49-03-2017/0111-4 од 13.04.2017. године коју је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар
- Поништава се Рјешење број: 03-4-221-30789/17 од 23.05.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево и предмет враћа на поновни поступак
- Поништава се Рјешење број: 03‐3‐22-6095/2017 од 24.05.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар и предмет враћа на поновни поступак
- Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола ИИ реда број 06-03-631/25/14 од 24.10.2014. године издата Рјешењем број 06-03-631-08/25/14 од 24.10.2014. године и измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-972-01/161/16 од 24.10.2016. године имаоцу дозволе ПРОЕНЕРГY д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује

Рјешења са 15. редовне дозволе:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „БРОТИС“ д.о.о. Читлук
Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-396/26/16 од 20.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-396-06/26/16 од 20.07.2016. године, имаоцу дозволе „ХИФА“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Одбија се жалба М.В. поднесена против Рјешења број: III-1-М-695/17 од 28.03.2017. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар, као неоснована
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1142/79/16 од 13.02.2017. године издата Рјешењем број 06-03-1142-06/79/16 од 13.02.2017. године, имаоцу дозволе „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ мијења се и допуњује

Рјешења са 14. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Фотонапонска електрана „БАРЕ“, вл. Марка Маркешића, из Прозора-Раме
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о Сарајево.
Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-248/11/17 од 24.04.2017. године издата Рјешењем број 06-03-248-05/11/17 од 24.04.2017. године имаоцу дозволе „ЕКО-ЕНЕРГY“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „Г-ТАНК“ д.о.о. Витез
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „СФЕ ИНТЕРQУАЛИТY“, вл. Зинете Ћемерлић, из Прозора-Раме
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „ТИОИЛ“ д.о.о. Стара Била, Витез
Поништава се Закључак о дозволи извршења број: 03-3-8271/2017 од 14.07.2017. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар и предмет враћа ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар на поновни поступак

Рјешења са 13. редовне сједнице:

Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-718/137/16 од 25.08.2016. године издата Рјешењем број 06-03-718-04/137/16 од 25.08.2016. године, имаоцу дозволе „СТУДЕН & ЦО.АРЕX“ д.о.о. Градачац 
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-717/136/16 од 25.08.2016. године издата Рјешењем број 06-03-717-02/136/16 од 25.08.2016. године, имаоцу дозволе „СТУДЕН & ЦО.АРЕX“ д.о.о. Градачац
Поништава се Електроенергетска сагласност број: 175217/2017 која је саставни дио Рјешења број: 03-04-221-31115/17 од 24.05.2017. године у дијелу технички услови категорија потошње: „остала потрошња на 0,4 кВ“ и у том дијелу се предмет враћа ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево на поновни поступак
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-654/124/16 од 07.10.2016. године издата Рјешењем број 06-03-654-10/124/16 од 07.10.2016. године, имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ – БП“ Бихаћ мијења се и допуњује
Поништава се Рјешење број: ИИИ-1-Г-967/17 од  22.05.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде и предмет враћа на поновни поступак
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-511/86/16 од 22.06.2016. године издата Рјешењем број 06-03-511-04/86/16 од 22.06.2016. године, имаоцу дозволе „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ 
Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-371/13/16 од 06.05.2016. године издата Рјешењем број 06-03-371-02/13/16 од 06.05.2016. године, имаоцу дозволе „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ 
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева ХСЕ БХ д.о.о. из Сарајево
Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-963/53/12 од 28.11.2012. године издата Рјешењем број 06-03-963-10/53/12 од 28.11.2012. године имаоцу дозволе „ИВЕX“ д.о.о. Усора мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „МФС ТРАДЕ“ д.о.о. Дује - Клокотница
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-510/85/16 од 22.06.2016. године издата Рјешењем број 06-03-510-04/85/16 од 22.06.2016. године, имаоцу дозволе „ПЕТРОБИТ“ д.о.о. Тешањ мијења се

Рјешења са 12. редовне сједнице:

Одбија се Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца АрцелорМиттал Зеница д.о.о. број 06-03-48/3/17 од 13.01.2017. године
Имаоцу дозволе „БРКИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница, привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-288/13/17 од 24.04.2017. године издата Рјешењем број 06-03-288-04/13/17 од 24.04.2017. године, на период од 03.07.2017. године до 24.04.2018. године, односно до почетка обављања енергетске дјелатности.
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕКО ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Калесија
Поништава се Рјешење број: ИИИ-1-М-888/17 од 21.04.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева МАXИМА ИСТ д.о.о. Мостар
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно
Поништава се Рјешење број: ИИИ-1-495/17 од 07.03.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар и предмет враћа на поновни поступак 

Рјешења са 11. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева АЛ Траде д.о.о. из Мостара 
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева Доо „ЧАВКУНОВИЋ-БАУ“ Бихаћ
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-493/77/16 од 04.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-493-06/77/16 од 04.07.2016. године, имаоцу дозволе „ХИФА“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „КОПЕX-САРАЈЛИЋ“ д.о.о. Сребреник
Поништава се Рјешење број: 03‐3‐4075/2017 од 06.04.2017. године, које је донијело Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар 

Рјешења са 10. редовне сједнице:

- Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1099/174/16 од 16.12.2016. године издата Рјешењем број 06-03-1099-03/174/16 од 16.12.2016. године, имаоцу дозволе „ДЕЛТА ПЕТРОЛ“ Какањ, д.о.о. мијења се и допуњује
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ИНГ-ЕКО“ д.о.о. Прозор-Рама
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ОИЛ-АЦ д.о.о. Мостар
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ПЕРО“ Зеница д.о.о.
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ПЛИВА“ д.о.о. Јајце
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ТУРБИНА“ д.о.о. Јајце

Рјешења са 9. редовне сједнице:

- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „БРКИЋ-ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕКО-ЕНЕРГY“ д.о.о. Тешањ
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „ФАВОРИТ БХ“ д.о.о. Бихаћ
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „МиниWат“ д.о.о. Травник
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ДОО „РЕЗ“ Цазин
- Поништава се Рјешење број: ИИИ-1-М-85/17 од 19.01.2017. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар и предмет враћа на поновни поступак
- Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева ДЈЕЛАТНОСТ СРОДНА ОБРТНИЧКОЈ – „СЛАВИНОВИЋИ И“, вл. Селвер Мемић, из Тузле
- Одбија се жалба З.И.Б. поднесена против Рјешења број: ИИИ-1-М-140/17 од 25.01.2017. године, који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар, као неоснована

Рјешења са 8. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „СУНЦЕ“, вл. Ана Кудић, из Мостара
Поништава се Одговор број: III-1-Г-3-024/17 од  10.01.2017. године који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде Пословница „Електро“ Посушје и предмет враћа на поновни поступак
Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-707/23/11 од 30.11.2011.године издата Рјешењем број 06-03-707-12/23/11 од 30.11.2011. године имаоцу дозволе „НАТРОН-ХАYАТ“ д.о.о. Маглај мијења се и допуњује, те гласи као у прилогу који је саставни дио овог рјешења

Рјешења са 7. редовне сједнице:

- Одбија се жалба Х. М. поднесена против Рјешења број: 159774/2016 од 13.12.2016. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла, као неоснована
- Имаоци дозвола за рад за обављање електропривредних дјелатности и Оператор за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију обавезни су плаћати појединачне износе годишњих регулаторних накнада за 2017. годину 

Рјешења са 6. редовне сједнице:

Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-866/29/14 од 14.04.2015. године издата Рјешењем број 06-03-866-22/29/14 од 14.04.2015. године имаоцу дозволе  ДФ ГРАДЊА д.о.о. Коњиц 
Поништава се Рјешење број 03‐3‐648/2017 од 19.01.2017. године, које је донијело Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Мостар и предмет враћа на поновни поступак
Одбија се жалба С.Ј. поднесена против Рјешења број: ИИИ-1-М-1966/16 од 24.10.2016. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар, као неоснована

Рјешења са 5. редовне сједнице:

Дозвола за рад - лиценце за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-716/30/12 од 21.09.2012. године издата Рјешењем број: 06-03-716-11/30/12 од 21.09.2012. године имаоцу дозволе „БИЧАКЧИЋ“ д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „ЛИQУИВЕX“ д.о.о. Усора

Рјешења са 3. редовне сједнице:

- Поништава се Рјешење број ИИИ-1-М-1965/16 од 21.10.2016. године коју је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Мостар и предмет враћа на поновни поступак
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата изузев ЛПГ-а, подносиоцу захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ
- Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-714/134/16 од 23.11.2016. године издата Рјешењем број 06-03-714-11/134/16 од 23.11.2016. године имаоцу дозволе „ЕНЕРГОНОВА“ д.д. Сарајево мјења се и допуњује, те гласи као у прилогу који је саставни дио овог рјешења
- Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ

Рјешења са 2. редовне сједнице:

Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола ИИ реда број 06-03-418/6/15 од 23.07.2015. године издата Рјешењем број 06-03-418-10/6/15 од 23.07.2015. године имаоцу дозволе ХЕП-Траде д.о.о. из Мостара мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-372/14/16 од 15.06.2016. године издата Рјешењем број 06-03-372-05/14/16 од 15.06.2016. године, имаоцу дозволе „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ХО Свјетлост“ д.о.о. Добој Исток
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „Јаклићи Б&Б“ д.о.о. Прозор-Рама
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-529/97/16 од 20.09.2016. године издата Рјешењем број 06-03-529-08/97/16 од 20.09.2016. године, имаоцу дозволе „ЈУНУЗОВИЋ-КОПЕX“ д.о.о. Лукавац мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева САМЕЛАY д.о.о. Тешањ 

Рјешења са 1. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „ЦОНРА“ д.о.о. Тешањ
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоцу захтјева „ПАПИЋ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе