Рјешења

Рјешење са 22. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ТРАНСПОРТ ПАЖИН д.о.о. Столац

Рјешења са 21. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕБХ“ д.о.о. Сарајево
Одбија се жалба Ф.М. поднесена против Рјешења број: III-1-Г-1339/18 од 05.10.2018. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ Погон Груде, као неоснована
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ТИК“ д.о.о. Јелах бб-Тешањ
Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-712/51/17 издата Рјешењем број 06-03-712-07/51/17 од 07.11.2017. године имаоца дозволе ГП ТОМИНГ д.о.о. Груде мијења се и допуњује

Рјешења са 20. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоцу захтјева Фотонапонска електрана ГАМА
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоцу захтјева „Н С С Н“ д.о.о. Мостар
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „Велико сунце“ д.о.о., из Стоца

Рјешења са 19. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева БАРАЋ-ЦО д.о.о. Читлук
Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда број 06-03-631/25/14 издата Рјешењем број 06-03-788-03/58/17 од 04.10.2017. године имаоца дозволе ПРОЕНЕРГY д.о.о. из Мостара мијења се и допуњује
Одбија се жалба Исламске заједнице у Босни и Херцеговини Меџлис Исламске заједнице Чапљина поднесена против Електроенергетске сагласности број: 11-05-2018/0111-4 од 08.05.2018. године коју је донијело  ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије Дистрибутивно подручје Југ Погон Мостар Пословница Електро-Чапљина, као неоснована.
Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-527/95/16 издата Рјешењем број 06-03-527-07/95/16 од 20.07.2016. године имаоцу дозволе „СИЧАЈА“ д.о.о. Горњи Вакуф - Ускопље мијења се и допуњује, те гласи као у прилогу који је саставни дио овог рјешења
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоцу захтјева „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак
Одбија се жалба „ВАРАДЕРО“ д.о.о. Сарајево поднесена против Рјешења број 03-4-221-40519/18 од 19.09.2018. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, као неоснована

Рјешења са 18. редовне сједнице:

-Поништава се  Рјешење број: 03‐6-206-11251/18 од 26.06.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница и предмет враћа на поновни поступак
Имаоцу дозволе Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-310/17/17 од 03.07.2017. године издата Рјешењем број 06-03-310-06/17/17 од 03.07.2017. године
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола ИИ реда подносиоцу захтјева ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ГРОХС Х&Г“ д.о.о. Сарајево
Одбија се жалба Удружења Ратних војних инвалида „Стари Град“ Мостар поднесена против Рјешења број: 03-3-11443/2018 од 14.09.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар, као неоснована
Одбија се жалба „ВАРАДЕРО“ д.о.о. Сарајево поднесена против Рјешења број 03-4-221-18800/18 од 28.03.2018. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, као неоснована

Рјешења са 17. редовне сједнице:

Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ број 06-03-842/150/16 издата Рјешењем број 06-03-842-07/150/16 од 24.10.2016. године имаоцу дозволе „АСЦОМ“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Одбија се Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом  подносиоца „ГАС ПЕТРОЛ“ д.о.о. Тешањ број 06-03-376/27/18 од 22.03.2018. године
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева ЗИБЛИН & Цо д.о.о. Љубушки

Рјешења са 16. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕЛЕКТРО-СОЛАР“ власник Суљановић Фехим, из Санског Моста
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево
Поништава се Рјешење број: III-1-Г-72/18 од 18.01.2018. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје Југ, Погон Груде и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева ПТП „ШОЛА“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД

Рјешења са 15. редовне сједнице:

Одбија се жалба Е.К. поднесена против Рјешења број: 03-4-221/40862/18 од 02.07.2018. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, као неоснована
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-511/86/16 издата Рјешењем број 06-03-511-04/86/16 од 22.06.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-609-03/43/17 од 26.07.2017. године, имаоцу дозволе „ХИФА-ОИЛ“ д.о.о. Тешањ мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1142/179/16 издата Рјешењем број 06-03-1142-06/179/16 од 13.02.2017. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-747-01/56/17 од 14.09.2017. године, имаоцу дозволе „ТРГОШПЕД“ д.о.о. Какањ мијења се и допуњује

Рјешења са 14. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева АСА Енергија д.о.о. Сарајево
Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-522/15/14 издата Рјешењем број 06-03-522-14/15/14 од 14.01.2015. године имаоцу дозволе „ГРИД БХ“ д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева СОЛИК д.о.о., из Прозора-Раме

Рјешења са 13. редовне сједнице:

Имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ-БАУ“ Бихаћ трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-468/25/17 издата Рјешењем број  06-03-468-04/25/17 од 09.06.2017.године
Одбија се жалба Е.Д поднесена против Рјешења број: 03-4-221-32296/18 од 25.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, као неоснована 
Поништава се Рјешење број: 03‐4‐221-21297/18 од 06.04.2018. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕЛГРАД“ д.о.о. Јајце
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева ЕНЕРГY ТРАДЕ д.о.о. Усора
Поништава се Рјешење број: 03-5-12-9954/2018 од 11.05.2018.  године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла
Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-473/68/16 издата Рјешењем број 06-03-473-07/68/16 од 25.08.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-1140-01/178/16 од 16.12.2016. године, имаоцу дозволе „ПАПИЋ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД мијења се и допуњује
Поништава се Рјешење број: 215529/2018 од 10.05.2018. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла, и предмет враћа на поновни поступак
- Поништава се Рјешење број: 03-4-221-22182/18 од 14.05.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево и предмет враћа на поновни поступак
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-1099/174/16 издата Рјешењем број 06-03-1099-03/174/16 од 16.12.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-504-01/27/17 од 19.05.2017. године и Рјешењем број 06-03-914-02/64/17 од 14.12.2017. године, имаоцу дозволе „ДЕЛТА ПЕТРОЛ“ Какањ, д.о.о. мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-488/76/16 издата Рјешењем број 06-03-488-05/76/16 од 22.06.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-1139-01/177/16 од 16.12.2016. године, имаоцу дозволе „ПАПИЋ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД мијења се и допуњује
Поништава се Рјешење број: 03-3-7114/2018 од 24.05.2018. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар и предмет враћа на поновни поступак

Рјешења са 12. редовне сједнице:

Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола II реда број 06-03-680/22/15 издата Рјешењем број 06-03-680-10/22/15 од 04.11.2015. године имаоцу дозволе ГЕН-И д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо

Рјешења са 11. редовне сједнице:

Поништава се  Закључак број: 03‐6-206-7034/18 од 18.04.2018. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница и предмет враћа на поновни поступак
Имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ-БАУ“ Бихаћ привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-468/25/17 од 09.06.2017. године 
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-290/15/17 издата Рјешењем број 06-03-290-04/15/17 од 24.04.2017. године, имаоцу дозволе „ЕЛ ТАРИК ОИЛ БЕНЗИНСКЕ СТАНИЦЕ“ д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕЛЕКТРО ГРУПА“ д.д. Горњи Вакуф-Ускопље
Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-517/14/14 издата Рјешењем број 06-03-517-16/14/14 од 24.10.2014. године имаоцу дозволе „ЕМY“ д.о.о. Зеница мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „Г.М.Ц. БиХ“ д.о.о. Орашје
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева ГТГ плин д.о.о. Зеница
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола ИИ реда подносиоцу захтјева „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева ЈП „ВИК“ д.о.о. Зеница
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева „СУНЧАНА ЛИВАДА“, вл. Стипо Леовац, из Јајца
Поништава се Рјешење број: 03-4-221-812/18 од 05.01.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево и предмет враћа на поновни поступак

Закључци са 10. редовне сједнице:

У Рјешењу Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број: 06-03-333-06/20/18 од 14.05.2018. године, у тачки 2. исправља се грешка на начин да се ријечи: „у микро-постројењу ОИЕ соларне фотонапонске електране „К-СОЛАР““ замјењују ријечима: „у микро-постројењу ОИЕ соларне фотонапонске електране „Гмићи 3““
У Рјешењу Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК број: 06-03-332-05/19/18 од 14.05.2018. године, у тачки 2. исправља се грешка на начин да се ријечи: „у микро-постројењу ОИЕ соларне фотонапонске електране „СОЛАР-Б““ замјењују ријечима „у микро-постројењу ОИЕ соларне фотонапонске електране „Гмићи 2““

Рјешења са 10. редовне сједнице:

Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-654/124/16 издата Рјешењем број 06-03-654-10/124/16 од 07.10.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-1094-04/173/16 од 16.12.2016. године и Рјешењем број 06-03-608-03/42/17 од 26.07.2017. године, имаоцу дозволе Доо „ЧАВКУНОВИЋ – БП“ Бихаћ мијења се и допуњује
Одбија се жалба Х.И. поднесена против Рјешења број: 03-4-221-8018/18 од 07.02.2018. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево, као неоснована
Дозвола за рад - лиценца за обављање електропривредне дјелатности производње електричне енергије број 06-03-1393/17/10 од 25.02.2011. године издата Рјешењем број 06-03-1393-19/17/10 од 25.02.2011. године имаоцу дозволе „ИНТРАДЕ ЕНЕРГИЈА“ д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Одбија се Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. – Сарајево број 06-03-864/61/17 од 20.10.2017. године
Одбија се Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоца „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак број 06-03-923/65/17 од 10.11.2017. године

Рјешења са 9. редовне сједнице:

Одбија се жалба А.Ј.  поднесена против Рјешења број: 03-5-221-27330/2017 од 22.12.2017. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла, као неоснована
Имаоцу дозволе „БРКИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Зеница трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом 
Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-372/14/16 издата Рјешењем број 06-03-372-05/14/16 од 15.06.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-1183-02/182/16 
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-493/77/16 издата Рјешењем број 06-03-493-06/77/16 од 04.07.2016. године, те измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-522-04/30/17 
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Соларна електрана „К-СОЛАР“, вл. Петар Кудић из Прозора-Раме
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „ПЛИНОМАТИЦ“ д.о.о. Кисељак
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Соларна електрана „СОЛАР-Б“, вл. Анте Баришић из Прозора-Раме
Поништава се Рјешење број: 03-3-26-3971/2018 од  20.03.2018. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоцу захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, ЗД РУ „ГРАЧАНИЦА“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље

Рјешења са 8. редовне сједнице:

Налаже се Оператору за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију, имаоцу Дозволе за рад Оператору за ОИЕиЕК број 06-03-290/9/16 од 25.04.2016. године, предузимање мјера, у складу са условима издате дозволе
Поништава се Рјешење број: 201350/2017 од 21.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла и предмет враћа на поновни поступак
Поништава се Рјешење број: 03-6-04-25702/17 од 25.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница и предмет враћа на поновни поступак

Рјешење са 7. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоцу захтјева „ПЕТРОЛ БХ ОИЛ ЦОМПАНY“ д.о.о. Сарајево

Рјешења са 6. редовне сједнице:

Поништава се Рјешење број: 03‐6-206-3126/17 од 04.12.2017. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница и предмет враћа на поновни поступак
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоцу захтјева БРОВИС Д.Д. ВИСОКО
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола II реда подносиоцу захтјева ЕРДАЛ д.о.о. из Сарајева
- Имаоцу дозволе „Гањго Петрол“ d.o.o. Матузићи, Добој Југ трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-391/21/16 од 25.08.2016. godine
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „КАЛИМ“ д.о.о. Тешањ
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева МК ГРОУП д.о.о. из Стоца
Поништава се Рјешење број: III-2-2038/17 од 16.11.2017. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибутивно подручје „Центар“ Нови Травник и предмет враћа на поновни поступак

Рјешења са 5. редовне сједнице:

Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-565/115/16 од 11.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-565-04/115/16 од 11.07.2016. године
Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-564/114/16 од 11.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-564-04/114/16 од 11.07.2016. године
Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-566/116/16 од 11.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-566-04/116/16 од 11.07.2016. године
Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-588/119/16 од 20.09.2016. године издата Рјешењем број 06-03-588-06/119/16 од 20.09.2016. године, имаоцу дозволе „ИСТРАБЕНЗ ПЛИНИ“ д.о.о. Бреза мијења се и допуњује
Издаје се дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу „КАКАЊ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Какањ
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „МЕРЦАТОР БХ“ д.о.о. Сарајево
Имаоци дозвола за рад за обављање електропривредних дјелатности и Оператор за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију обавезни су плаћати појединачне износе годишњих регулаторних накнада за 2018. годину у складу са овим рјешењем
Имаоцу дозволе „РПЦ Суперфос Балкан“ д.о.о. трајно се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-399/29/16 од 04.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-399-07/29/16 од 04.07.2016. године
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева СоларМаx д.о.о. Мостар

Рјешење са 4. редовне сједнице:

Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „ЕКО-РЕМ“ д.о.о. Сарајево

Рјешења са 3. редовне сједнице:

Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-717/136/16 од 25.08.2016. године издата Рјешењем број 06-03-717-02/136/16 од 25.08.2016. године и измјењена и допуњена Рјешењем број 06-03-561-03/38/17 од 26.07.2017. године, имаоцу дозволе „АРЕX“ д.о.о. Градачац
- Имаоцу дозволе „ГАЊГО ПЕТРОЛ“ д.о.о. Матузићи, Добој Југ привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-391/21/16 од 25.08.2016. године издата Рјешењем број 06-03-391-06/21/16 од 25.08.2016. године.
Имаоцу дозволе БНТ „ХОЛДИНГ“ Д.Д. Нови Травник, Мехмеда Спахе 1, Нови Травник одузима се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда број 06-03-672/129/16, издата 07.12.2016. године, са периодом важења од 07.12.2016. године до 06.12.2018. године
Одбија се жалба С.Ч. поднесена против Рјешења број: 03-2-221-36702/2017 од 05.10.2017. године које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, као неоснована

Рјешења са 2. редовне сједнице:

Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-565/115/16 од 11.07.2016.
Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03- 564/114/16 од 11.07.2016.
Имаоцу дозволе „АХМЕТСПАХИЋ ПЕТРОЛ“ д.о.о. Сарајево привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-566/116/16 од 11.07.2016.
Поништава се Електроенергетска сагласност број: 185420/2017 која је саставни дио Рјешења број: 03‐4‐221-52644/17 од 18.09.2017. године у дијелу технички услови категорија потрошње: „остала потрошња на 0,4 кВ“ 
Одбија се жалба  Д. Ф. поднесена против Рјешења број: 03-2-221-32417/2017 од  30.08.2017. године 
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Соларна електрана „ЕНЕРГО СОЛАР“, вл. Никола Марић, из Јабланице
Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом 06-03-514/87/16 од 20.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-514-05/87/16 од 20.07.2016. године, имаоцу дозволе ПРВО ПЛИНАРСКО ДРУШТВО д.о.о. из Сарајева мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-515/88/16 од 15.06.2016. године издата Рјешењем број 06-03-515-02/88/16 од 15.06.2016. године, имаоцу дозволе ПРВО ПЛИНАРСКО ДРУШТВО д.о.о. из Сарајева мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева Г-Петрол д.о.о. Сарајево.
Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда број 06-03-418/6/15 од 23.07.2015. године издата Рјешењем број 06-03-418-10/6/15 од 23.07.2015. године и измијењена и допуњена Рјешењем број 06-03-1188-04/183/16 од 26.01.2017. године имаоцу дозволе ХЕП-Траде д.о.о. из Мостара мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-723/139/16 од 20.09.2016. године издата Рјешењем број 06-03-723-04/139/16 од 20.09.2016. године, имаоцу дозволе ДОО „ИБРАХИМОВИЋ“ Босанска Крупа мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-459/24/17 од 03.07.2017. године издата Рјешењем број 06-03-459-09/24/17 од 03.07.2017. године, имаоцу дозволе „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно, мијења се и допуњује
Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом број 06-03-686/131/16 од 08.11.2016. године издата Рјешењем број 06-03-686-07/131/16 од 08.11.2016. године, имаоцу дозволе „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно мијења се и допуњује, те гласи као у прилогу који је саставни дио овог рјешења.
Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-685/130/16 од 24.10.2016. године издата Рјешењем број 06-03-685-06/130/16 од 24.10.2016. године, имаоцу дозволе „ПРОМИНГ“ д.о.о. Бугојно мијења се и допуњује
Имаоцу дозволе „РПЦ Суперфос Балкан“ д.о.о. привремено се одузима Дозвола за рад (лиценца) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом број 06-03-399/29/16 од 04.07.2016. године издата Рјешењем број 06-03-399-07/29/16 од 04.07.2016. године.
Поништава се Електроенергетска сагласност број: 189981/2017 која је саставни дио Рјешења број: 03‐4‐221-55436/17 од 29.09.2017. године у дијелу технички услови категорија потрошње: „остала потрошња на 0,4 кВ“
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева „СУША-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. Високо
Издаје се Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда подносиоцу захтјева Витол Адриатик д.о.о. из Сарајева.

Рјешења са 1. редовне сједнице:

Дозвола за рад за производњу електричне енергије број 06-03-241/3/15 од 11.06.2015. године издата Рјешењем број 06-03-241-10/3/15 од 11.06.2015. године имаоцу дозволе „ОПЕС“ д.о.о. Сарајево мијења се и допуњује
Дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола 2. реда број 06-03-367/12/16 од 15.06.2016. године издата Рјешењем број 06-03-367-09/12/16 од 15.06.2016. године имаоцу дозволе ПРВО ПЛИНАРСКО ДРУШТВО д.о.о. из Сарајева мијења се и допуњује
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије подносиоцу захтјева Д.О.О. „КАЛИМ-ПРОФИЛ“ Тешањ
Издаје се Дозвола за рад (лиценца) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „МЕРКЕЗ-ОИЛ“ д.о.о. Нови Травник
Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењима ОИЕ подносиоцу захтјева Дјелатност сродна обртничкој-Производња електричне енергије - „ПАПЕ“, вл. Мирсад Башић, из Тузле

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе