Закључци

Закључак са 21. редовне сједнице:

Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-614/42/18 подносиоца захтјева БФС д.о.о. Крешево од 22.06.2018. године, сматра се као да није поднесен

Закључак са 20. редовне сједнице:

Поступак  по  жалби С.Ш. на Рјешење број: 03-2-221-29763/2018 од 28.09.2018. године, које је издало Јавно  предузеће  Електропривреда БиХ  д.д. - Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ, обуставља се у цјелости

Закључци са 19. редовне сједнице:

Захтјев за одузимање дозволе број 06-03-884/70/18 подносиоца захтјева АЛ Траде д.о.о. из Мостара од 11.10.2018. године сматра се као да није поднесен
Поступак трајног одузимања Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем број 06-03-310/17/17 од 03.07.2017. године имаоцу дозволе Е-ТАНК д.о.о. из Илиџе, обуставља се у цјелости
Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-838/64/18 од 24.09.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца
Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-839/65/18 од 24.09.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца
Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-840/66/18 од 24.09.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца
Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-841/67/18 од 24.09.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца
Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ број 06-03-842/68/18 од 24.09.2018. године, подносиоца захтјева ХЕЕТ д.о.о. Прозор - Рама, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца

Закључак са 16. редовне сједнице:

Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад број 06-03-592/39/18 подносиоца захтјева „ЦОМЕX“ д.о.о. Тешањ од 12.06.2018. године, сматра се као да није поднесен

Закључак са 15. редовне сједнице:

- Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-463/31/18 подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ЗД РМУ „Какањ“ д.о.о. – Какањ од 18.04.2018. године, сматра се као да није поднесен

Закључак са 9. редовне сједнице:

- Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-289/17/18 од 23.02.2018. године подносиоца захтјева „Ширбеговић Инжењеринг“ д.о.о. Грачаница обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца

Закључци са 4. редовне сједнице:

Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-866/62/17 подносиоца захтјева „БФС“ д.о.о. Сарајево од 23.10.2017. године, сматра се као да није поднесен
Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-987/75/17 подносиоца захтјева „Средњобосанске шуме“/„Шуме Средишње Босне“/„Средњобосанске шуме“ д.о.о. од 28.11.2017. године, сматра се као да није поднесен

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе