Закључци

Закључак са 13. редовне сједнице:

- Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад (лиценце) број 06-03-815/19 од 19.07.2019. године подносиоца захтјева „ALMY“ д.о.о. Зеница, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-541/103/16, обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца.

- Поступак пред ФЕРК-ом покренут по Захтјеву за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број 06-03-848/69/18 од 26.09.2018. године подносиоца захтјева ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево обуставља се у цијелости због одустанка подносиоца.

Закључак са 8. редовне сједнице:

- Одобрава се провођење поступка преноса Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-341/21/17 издате 14.09.2017. године са постојећег имаоца дозволе „АДРИЈА-ПРОДУКТ“ д.о.о. Зеница на „FEKO-energy“ д.о.о. Зеница.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе