Закључци

Закључак сa 18. редовне сједнице:

 

1. Спајају се предмети и то у поступцима по: - Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број УП1- 06-13-1-77/20 од 18.08.2020. године подносиоца захтјева „ENERGETICELECTRONIC“ д.о.о. Читлук. - Захтјеву за измјену и допуну дозволе за рад број УП1-06-13-1-78/20 од 18.08.2020. године подносиоца захтјева „ENERGETIC-ELECTRONIC“ д.о.о. Читлук у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број 06-03-841/29/15 од 18.12.2015. године, због промјене техничких карактеристика у постојећем производном објекту соларној фотонапонској електрани „ENERGETIC-ELECTRONIC“, те због изградње новог производног објекта соларне фотонапонске електране „ENERGETIC-ELECTRONIC 2“.

2. О спојеним захтјевима водит ће се даље јединствени поступак.

3. Овај закључак је коначан, те се објављује се на огласној табли и интернет страници ФЕРК-а.

 

Закључак сa 17. редовне сједнице:

 

 

Закључак сa 16. редовне сједнице:

 

 

Закључак сa 12. редовне сједнице:

 

 

Закључак сa 5. редовне сједнице:

 

 

Закључак сa 1. редовне сједнице:

 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе