Закључци

Закључци са 29. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 28. редовне сједнице:

 

 

Закључак са 27. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 24. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 23. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 22. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 20. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 19. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 18. редовне сједнице:

 

 

Закључак са 17. редовне сједнице:

 

 

Закључак са 15. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 14. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 13. редовне сједнице:

 

 

Закључак са 9. редовне сједнице:

 

 

Закључак са 8. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 5. редовне сједнице:

 

 

Закључци са 2. редовне сједнице:

 

Закључак о исправљању грешке у Рјешењу број: УП1-06-13-1-122-11/22 од 13.12.2022. године
Закључак о исправљању грешке у Рјешењу број: УП1-06-13-1-168-5/22 од 13.12.2022. године

 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе