Нафта и нафтни деривати

Редни број

Подносилац/Подноситељ захтјева

Сједиште

Датум/Надневак пријема у ФЕРК

Број протокола

1

„ЈАТА ГРОУП“ д.о.о. Сребреник

Потпећ бб, сребреник

12.05.2022.

УП1-06-13-1-94-1/22

2

ОИЛ – АЦ  д.о.о. Мостар

Хрватских бранитеља бб., 88000 Мостар

27.05.2022.

УП1-06-13-1-105-1/22

 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе