Регистар дозвола

Регистар дозвола у електронској форми садржава сљедеће податке, по активностима:

  • регистарски број дозволе
  • назив и сједиште имаоца дозволе
  • датум уписа у регистар дозвола
  • идентификациони број имаоца дозволе,
  • датум издавања дозволе,
  • датум истека дозволе,
  • датум доношења рјешења о измјенама, допунама,  обнављању, преносу или одузимању дозволе.
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе