Електрична енергија

Број: 06-03-399/16/12
Назив: Јавна установа Центар за дјецу и омладину са посебним потребама „ЛОС РОСАЛЕС" Мостар
Адреса: Јужни логор бб, 88000 Мостар
Дозвола: Дозвола за производњу електричне енергије за сопствене потребе
Период важења: 08.05.2013. – 07.05.2023.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе