Електрична енергија

Број: 06-03-584/23/14
Назив: Оператор за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (Оператор ОИЕиЕК)
Адреса: Адема Бућа бр. 34, 88000 Мостар
Лиценца
Период важења: 04.09.2014. – 03.09.2016.

06-03-290/9/16 
Оператер за обновљиве изворе енергије и ефикасну когенерацију (Оператор за ОИЕиЕК)
Улица Адема Бућа 34, 88000 Мостар
Разобље важења дозволе: 04.09.2016. - 03.09.2026.
Лиценца

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе