Јавне набавке

2022.:

 

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПАРКИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
- JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ ГУМА
- JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA / OBRAZAC UZ PONUDU

ЈАВНИ  ПОЗИВ за информације о грађевинском земљишту


2021.:

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПАРКИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
- JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ ГУМА


2020.:

- POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA SISTEMATSKIH PREGLEDA RADNIKA        (objavljeno 29.01.2020 godine)

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПАРКИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
- JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ ГУМА


2019.:

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA  NABAVKU USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA ZAMJENE GUMA


2018.:

- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА  НАБАВКУ УСЛУГА ХОТЕЛСКОГ СМЈЕШТАЈА 
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA PARKIRANJA SLUŽBENIH VOZILA
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGA REPREZENTACIJE
JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ТАКСИ ПРЕВОЗА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА ВОЗИЛА
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗАМЈЕНЕ ГУМА


2017:

Јавни позив за достављање понуда за закуп пословног простора

Јавни позив за  доставу понуда за систематски преглед (важи до 29.03.2017.)

Јавни позив за доставу понуда за услуге хотелског смјештаја
Јавни позив за доставу понуда за услуге паркирања службених возила
Јавни позив за доставу понуда за услуге стручног усавршавања
Јавни позив за доставу понуда за услуге таxи превоза
Јавни позив за доставу понуда за услуге техничког прегледа возила
Јавни позив за доставу понуда за услуге пружања екстерне и интерне репрезентације


2016.:

- Јавни позив за доставу понуда за продају грађевинског земљишта

- Јавни позив за достављање понуда за услуге хотелског смјештаја у земљи и иностранству у 2016. години

- Јавни позив за достављање понуда за услуге паркирања службених возила ФЕРК-а у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга интерне и екстерне репрезентације у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за стручно усавршавање у земљи и иностранству у 2016. години

- Јавни позив за доставу понуда за пружање услуга таxи превоза у 2016. години

- Јавни позив за достављање понуда за услуге техничких прегледа службених возила ФЕРК-а у 2016. години


 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе