Јавне набавке

- Одлука о усвајању плана набавки за 2020. годину (.пдф)

 

Red.
br.
Predmet nabave ŠIFRA JRJN Broj konta  Raspoređeno sa konta  sa PDV-om Procijenjena vrijednost nabavke u KM
(sa PDV-om)
Procijenjena vrijednost nabavke u KM
(bez PDV-a)
Vrsta postupka nabavke
  USLUGE            
24 SLUŽBENI PUTNIČKI AUTOMOBIL 34100000-8
(Motorna vozila)
821321 59.999,00 59.999,00 51.281,20 Otvoreni postupak
 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе