О ФЕРК-у

Одлуком о именовању чланова Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине ПФ број 01,02-17-2221/16 од 2.2.2017. године („Службене новине Федерације БиХ“, број 12/17) за члана ФЕРК-а из реда бошњачког народа, именован је Јасмин Бешо, за члана ФЕРК-а из реда хрватског народа, именована је Санела Покрајчић, за члана ФЕРК-а из реда српског народа, именован је Миле Срдановић, а сви на мандатни период од пет година.

Истеком мандата и у складу са чланом 30. став (2) Закона о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22) Влада Федерације је 10.2.2022. године на 302. сједници донијела рјешење број 158/2022 („Службене новине Федерације БиХ“, број 12/22), којим се за вршитеље дужности именују досадашњи чланови ФЕРК-а, док Парламент Федерације БиХ не заврши поступак именовања.

У складу са Законом о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине и Статутом Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине ФБиХ“ број 24/14 и 91/15) прописано је да је функција предсједника ФЕРК-а измјењива међу члановима ФЕРК-а и траје годину дана.

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК на XИX редовној сједници одржаној 06.10.2022. године донијела Одлуку број 01-45-1355-1/22, којом се на дужност вршитеља дужности предсједника ФЕРК-а бира Миле Срдановић, вршитељ дужности члана ФЕРК-а, на период од годину дана, почевши са 08.10.2022. године.

  • Миле Срдановић -  в.д. члана  ФЕРК-а 
  • Санела Покрајчић – в. д. члана  ФЕРК-а 
  • Јасмин Бешо – в.д. предсједника ФЕРК-а

 

 

Како до нас:

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе