Јавне расправе

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-156-7/23 донесене на XXVII редовној сједници одржаној у Мостару 30.11.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 4.9.2023. године примио од ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево захтјев за обнову дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-137-6/23 донесене на XXVII редовној сједници одржаној у Мостару 1.12.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 24.7.2023. године примио од Сродна дјелатност „МАГЛИЋ“ власник Маглић Назим, Зеница Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, у соларној фотонапонској електрани МАГЛИЋ 1-20кW“, Пепелари до броја 20, Град Зеница, ограничене

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-193-6/23 донесене на XXVII редовној сједници одржаној у Мостару 1.12.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 9.10.2023. године под бројем УП1-06-13-1-193-1/23 примио од МАБОГ ГУМАНОВИЋ д.о.о. Груде захтјев за измјену и допуну дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број УП1-06-13-1-1/20, ради изградње нових

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-141-9/23 донесене на XXVII редовној сједници одржаној у Мостару 1.12.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 26.7.2023. године примио од „ХЕРЦЕГ” Маглај, д.о.о. Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, у СЕ „ХЕРЦЕГ 3“, ул. Сребреничких жртава рата бб, општина Маглај, ограничене инсталисане снаге 23,00 кW АC (25,92 кWp DC) и предвиђене годишње

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-115-8/23 донесене на XXVII редовној сједници одржаној у Мостару 1.12.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 27.6.2023. године под бројем УП1-06-13-1-115-1/23 примио од „Енерги-Еуропа“ д.о.о. Прозор-Рама Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број УП1-06-13-1-145-1/22, ради изградње нових производних

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-206-2/23 донесене на XXVI редовној сједници одржаној у Мостару дана 21.11.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је дана 30.10.2023. године примио од „HIFA-OIL“ д.о.о. Тешањ Захтјев за измјену и допуну Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број УП1-06-13-1-10-1/21 ради проширења складишних капацитета намијењених за обављање лиценциране дјелатности, под бројем УП1-06-13-1-206-1/23.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе