Јавне расправе

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-100-5/24 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 14.5.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 20.3.2024. године примио од ADRIATIC METALS BH д.о.о. Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-104-5/24 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 14.5.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 20.3.2024. године примио од ADRIATIC METALS BH д.о.о. Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-103-5/24 донесене на XII редовној сједници одржаној у Мостару 14.5.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 20.3.2024. године примио од ADRIATIC METALS BH д.о.о. Захтјев за издавање дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-111-3/24 донесене на XI редовној сједници одржаној у Мостару 29.4.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 2.4.2024. године примио од ДОО „ПЕТРОЛ-П“ Бихаћ Захтјев за обнову дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-85-5/24 донесене на X. редовној сједници одржаној у Мостару 19.4.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 27.2.2024. године примио од „ГЛОБАЛ ИСПАТ КИЛ“ д.о.о. Лукавац Захтјев за обнову дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом.

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-98-2/24 донесене на X. редовној сједници одржаној у Мостару 19.4.2024. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 18.3.2024. године примио од ЕОЛ ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево Захтјев за измјену и допуну Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а број УП1-06-13-1-56-1/23 ради промјене адресе сједишта друштва и проширења складишних капацитета намијењених за обављање лиценциране дјелатности.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе