Јавне расправе

У складу са чланом 36. Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби („Службене новине Федерације БиХ“ број 57/12, 71/14 и 31/16), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о провођењу поступка формалне расправе

ФЕРК је 23.12.2021. године примио од MAXIMA IST д.о.о. Мостар Захтјев за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије број УП1-06-13-1-291-1/21, те је 10.03.2023. године усвојио Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије по истом. Обавјештење за јавност о општој расправи

о предметном Нацрту објављена је на интернет страници и огласној табли ФЕРК-а 14.03.2023. године. Дана 22.03.2023. године под бројем УП1-06-13-1-291-9/21 ФЕРК је од подносиоца захтјева MAXIMA IST д.о.о. Мостар примио коментаре на Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије. О поступку опште расправе водитељ поступка израдио је извјештај, који је 28.03.2023. године послан подносиоцу захтјева MAXIMA IST д.о.о. Мостар на коментаре. Подносилац захтјева је доставио у ФЕРК своје коментаре на Извјештај са опште расправе 30.03.2023. године под бројем УП1-06-13-1-291-12/21. У циљу саслушања подносиоца захтјева ФЕРК је одлучио одржати формалну расправу. Формална расправа у поступку по Захтјеву за обнову дозволе за рад за производњу електричне енергије одржат ће у просторијама ФЕРК-а, на адреси Кнеза Домагоја 12 А, Мостар, дана 06.04.2023. године у 11:00 часова. Формална расправа је отворена за јавност, али у истој могу учествовати радници ФЕРК-а и подносилац захтјева. Информације о поднесеном захтјеву заинтересована лица могу добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару.


Због спријечености за рад водитеља поступка формална расправа заказана за 6.4.2023. се одгађа. О новом датуму ФЕРК ће правовремено обавијестити.


 

 

 

 

 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе