Јавне расправе

На основу Одлуке број УП1-06-13-1-66-3/23 донесене на X редовној сједници одржаној у Мостару 28.04.2023. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ О ОПШТОЈ РАСПРАВИ

ФЕРК је 04.04.2023. године под бројем УП1-06-13-1-66-1/23 примио од МАБОГ ГУМАНОВИЋ д.о.о. Груде Захтјев за измјену и допуну дозволе за рад, у поступку измјене и допуне Дозволе за рад за производњу електричне енергије број УП1-06-13-1-1/20, због изградње новог производног објекта соларне

фотонапонске електране „ГЗ МГ 1“, насеље Погана Влака, општина Груде, ограничене инсталисане снаге 23,00 кW АC (32,04 кWp DC) и предвиђене годишње производње 49 МWh и соларне фотонапонске електране „ГЗ МГ 2“, насеље Погана Влака, општина Груде, ограничене инсталисане снаге 23,00 кW АC (32,04 кWp DC) и предвиђене годишње производње 49 МWh, уз који је подносилац захтјева приложио потребне документе, у складу са чланом 20. и чланом 21. Правилника за издавање дозвола. Поступајући по члану 12. Правилника за издавање дозвола, ФЕРК је прегледао захтјев и утврдио да је потпун, па је у складу са чланом 16. овог правилника усвојио нацрт дозволе.

Заинтересована лица имају могућност доставити своје писане коментаре, на Нацрт дозволе за рад за производњу електричне енергије за МАБОГ ГУМАНОВИЋ д.о.о. Груде, ФЕРК-у од дана објављивања овог обавјештења до 11.05.2023. године до 12:00 часова, поштом на адресу Кнеза Домагоја 12 А, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Писани коментари морају бити потписани.

Лица која имају директан интерес учествовати у поступку издавања дозволе под условом да им је интерес различит од општег јавног интереса, могу доставити захтјев за стицање статуса умјешача од дана објављивања овог обавјештења до 11.05.2023. године до 12:00 часова, поштом на адресу Кнеза Домагоја 12 А, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.. Уколико ФЕРК одобри статус умјешача, одржава се формална расправа на којој могу учествовати запосленици ФЕРК-а, подносилац захтјева и умјешачи, а присуство јавности је добродошло.

Текст Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba.

 

    НАЦРТ ДОЗВОЛЕ

 

 

 

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе