Обавјештења за јавност

Мостар, 1.12.2023. године  

ФЕРК ОДРЖАО 27. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2023. ГОДИНИ  

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК на данашњој редовној сједници донијела је: Пословник о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине којим се уређују основне процедуре и поступци ФЕРК-а, Правилник о рјешавању жалби и спорова којим се уређују начин комуницирања ФЕРК-а и странака, поступак који ФЕРК проводи по жалбама,

Мостар, 21.11.2023. године

ФЕРК ОДРЖАО 26. РЕДОВИТУ СЈЕДНИЦУ У 2023. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине-ФЕРК данас је одржала 26. редовиту сједницу на којој је донесена Одлука о усвајању Годишњег плана надгледања за 2024. годину. Годишњи план надгледања садржи преглед иматеља дозвола по лиценцираним дјелатностима који ће бити обухваћени редовитим надгледањем у 2024. години узимајући у обзир планске активности ФЕРК-а и биће објављен на интернетској страници ФЕРК-а.

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК одржала је данас редовну сједницу, 25. по реду у овој години.

На редовној сједници разматран је захтјев за издавање дозволе за рад производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, подносиоца „ЕCCO ENERGY“, соларна фотонапонска електрана "ЕCCO ENERGY 2", и донесена је одлука о усвајању Нацрта дозволе, одређени су термини и водитељ поступка по овом Захтјеву.

Мостар, 12.10.2023. године 

ФЕРК ОДРЖАО 21. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2023. ГОДИНИ 

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК на данашњој је редовној сједници донијела рјешење којим се одбија захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије, као и захтјев за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева „ЕКО-ВАТ“ д.о.о. 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Дана 17.8.2023. године ступио је на снагу нови Закон о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 60/23).

Према чланку 15. (Врсте дозвола) Закона о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине, ФЕРК  издаје дозволе за обављање електроенергетских дјелатности, међу којима је и дјелатности производње електричне енергије.

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ о одржавању VII редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе