Обавјештења за јавност

Мостар, 14.5.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 12. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у Мостару одржала 12. редовну сједницу у 2024. години на којој је донесено рјешење о одузимању дозволе за рад за производњу електричне енергије имаоца дозволе д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ, будући да истом за обављање електроенергетске дјелатности више није

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у Мостару одржала 11. редовну сједницу у 2024. години на којој је донесена одлука према којој се не даје сагласност ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево на приједлог цијена снабдијевања крајњих купаца код јавног снабдјевача.

Мостар, 19.4.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 10. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у Мостару одржала 10. редовну сједницу у 2024. години на којој је донесено пет подзаконских аката у складу са надлежностима  из Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине.

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево је у складу чланом 11. став (1) Правилника о методологији за утврђивање цијена за снабдјевање електричном енергијом крајњих купаца код јавног

Мостар, 9.4.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 9. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у свом сједишту у Мостару одржала 9. редовиту сједницу у 2024. години на којој је донесен Правилник о издавању дозвола. Како је нови Закон о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине увео многе новине по питању врста дозвола, које се издају и у којим случајевима, кроз Правилник о издавању дозвола, ФЕРК је на свеобухватан

Мостар, 4.4.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 8. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на данашњој сједници усвојила:  Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама,

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе