Обавјештења за јавност

На основу Одлуке број 01-07-1078-04/16 донесене на XXI редовној сједници одржаној у Мостару 08.11.2016. године, Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК упућује сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Од 01.01.2015. године, сви купци електричне енергије имају право слободно изабрати снабдјевача електричном енергијом на тржишту, док купци

из категорије домаћинство, мала предузећа и комерцијални купци у случају да на тржишту електричне енергије не одаберу снабдјевача имају право на универзалну услугу снабдијевања електричном енергијом преко јавног снабдјевача. Одлуком о утврђивању пружаоца јавне/универзалне услуге и резервног снабдјевача („Службене новине Федерације БиХ“, број 84/14) овај статус је додијељен носиоцима важећих дозвола за снабдијевање електричном енергијом - дозвола I реда ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево и ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, сваком на подручју свог дјеловања.

Обзиром да ФЕРК у складу са одредбама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку промјене снабдјевача („Службене новине Федерације БиХ“, број 89/14), којим је прописана и Методологија за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ, даје сагласност на цијене услуге јавног снабдјевача које јавни снабдјевач предлаже или исте утврђује уколико јавни снабдјевач није предложио цијене испоруке електричне енергије у оквиру универзалне услуге у складу са наведеном методологијом, обавјештавамо вас да је 31.10.2016. године ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево доставила приједлог цијене услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево ФЕРК-у на сагласност.

            Предложене цијене се односе на цијене услуга које ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево пружа као јавни снабдјевач и које ће се, у случају давања сагласности ФЕРК-а на исте, примјењивати од 01.01.2017. године. Достављени приједлог можете погледати овдје.

            ФЕРК ће у складу са прописаним правилима пажљиво анализирати достављени приједлог да би утврдио да ли су предложене цијене у складу са Методологијом за утврђивање цијена услуге јавног снабдјевача за пружање универзалне услуге у Федерацији БиХ и да ли су се стекли услови за давање сагласности ФЕРК-а на исте. О даљим активностима ФЕРК-а јавност ће бити благовремено обавијештена. 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе