Обавјештења за јавност

Мостар, 13.2.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 4. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК на данашњој редовној сједници донијела је Правилник о извјештавању којим се прописују врсте извјештаја, документација и обрасци, као и рокови и начин на који имаоци дозвола за обављање енергетских дјелатности и Оператор за обновљиве изворе

енергије и ефикасну когенерацију редовно извјештавају ФЕРК.

Подносиоцу захтјева ДРИН - ЕНЕРГИЈА д.о.о. из Груда донесеним рјешењем је издата Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у соларној фотонапонској електрани „ПЕТЊИК“.

Донесена су и рјешења којима је статус квалификованог произвођача утврђен за 11 подносилаца захтјева: „ŠUMMEX“ д.о.о. Вареш, „A&A ENERGY“ власника Налић Амне из Маглаја, „МАЕСА” Тешањ, ППУД „МЕЦА“ д.о.о. Нови Травник, ОД СОЛАР ПАРК „БОЖЕ И ТОМИСЛАВ“ власника Ереша Боже из Љубушког за двије соларне фотонапонске електране, ПЕНАВА д.о.о. Посушје, „ЕЛЕКТРОПРИЗМА“ д.о.о. Тешањ, „СЈАЈ” Маглај д.о.о. за двије соларне фотонапонске електране, ПСЕ д.о.о. из Мостара, „BH Energy“ власника Которића Јасмина из Тешња и Соларни колектори „TOLA-ELECTRONIC“ власника Злотрга Фуада из Зенице.

Такође, након разматрања жалби на акте које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ФЕРК је на сједници донио пет рјешења и закључак.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе