Обавјештења за јавност

Мостар, 23.2.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 5. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК на данашњој редовној сједници донијела је рјешење којим је подносиоцу захтјева „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница обновљена Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у шест производних објеката, односно у пет соларних фотонапонских

електрана и једној хидроелектрани.

Подносиоцу захтјева PETROL POWER д.о.о. Сарајево донесеним рјешењем је издата измијењена и допуњена Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије у четири хидроелектране у општини Фојница.

ФЕРК је, поступајући по Захтјеву за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца Производња електричне енергије „А.М.“ власника Мујаковића Адмира након проведеног поступка донио рјешење о одузимању дозволе будући да истом за обављање електроенергетске дјелатности више није потребна дозвола у складу са Законом о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине.

Осим тога, ФЕРК је је донио три рјешења о одузимању дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ за подносиоце захтјева Производња електричне енергије „Енергy Дељкић” власника Дељкића Недима из Тешња и Производња електричне енергије „А.М.” власника Мујаковића Адмира из Тешња за два производна објекта.

Статус квалификованог произвођача утврђен је за 15 подносилаца захтјева, те су донесена 22 рјешења за: „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница за шест производних објеката, „ЛОГИКО“ д.о.о. Сарајево, „SWISS MARIĆ“ власника Марића Марка из Широког Бријега, ЕУРО КОНТАКТ д.о.о. Посушје за два производна објекта, „КАМЕЊАК-ЦОП” д.о.о. Травник за два производна објекта, „СИЛВЕСТРА” д.о.о. Какањ, ЕЛ.МС власника Слезака Мариа из Мостара, „ББ СОЛАРИ” из Чапљине, „ГАС ПЕТРОЛ” д.о.о. Тешањ, РЦ-МОДУЛ д.о.о. из Прозора-Раме, М.Р.М. еxпорт-импорт д.о.о. ЉУБУШКИ, ДОО „ГРАПИНГ” Кључ, „ДРВО-СТИЛС“ д.о.о. Завидовићи, ЛОКО д.о.о. Завидовићи и „ЦЕТ БАХ“ д.о.о. Сарајево.

Рјешење о привременом одузимању дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом донесено је за подносиоца захтјева „МЕРЦАТОР БХ“ д.о.о. Сарајево.

Такође, након разматрања жалби на акте које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ФЕРК је на сједници донио два рјешења.

На данашњој сједници ФЕРК је донио и Одлуку о усвајању Годишњег финансијског извјештаја за 2023. годину.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе