Обавјештења за јавност

Мостар, 27.3.2024. године 

ФЕРК ОДРЖАО 7. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

На основу законских овлаштења а у циљу извршења своје надлежности, ФЕРК је на данашњој сједници утврдио Нацрта правилника о стицању статуса квалификованог произвођача и Нацрта Правилника о

методологији утврђивања максималних вриједности гарантованих откупних цијена, замјенске тржишне цијене и граничних вриједности фиксних премија.

ФЕРК ће у својим просторијама у Мостару одржати усмене опште расправе о нацртима правилника и то о: Нацрту правилника о стицању статуса квалификованог произвођача 8.4.2024. године са почетком у 11:00 часова, а о Нацрту правилника о методологији утврђивања максималних вриједности гарантованих откупних цијена, замјенске тржишне цијене и граничних вриједности фиксних премија 8.4.2024. године са почетком у 13:00 часова.

На усмене опште расправе могу доћи сва заинтересована правна и физичка лица којима ће се пружити могућност давања коментара на нацрте правилника. Копије нацрта правилника и образложења уз нацрте можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару или на службеној интернет страници ФЕРК-а, www.ferk.ba. Рок за подношење писаних коментара на наведене нацрте правилника је до 9.4.2024. године до 12:00 часова.

ФЕРК је, поступајући по Захтјеву за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносилаца ТЦ-ЛИНК д.о.о. Читлук за соларну фотонапонску електрану  „ТЦ СОЛАР“, након спроведеног поступка донио рјешење о одузимању дозволе будући да наведеном подносиоцу захтјева више није потребна дозвола за обављање електроенергетске дјелатности у складу са Законом о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине.

Из истих разлога ФЕРК је је донио два рјешења о одузимању дозвола за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ за подносиоце захтјева: „МАРКБЕНЗ“  д.о.о. Столац за соларну фотонапонску електрану „МАРК БЕНЗ 1” и Производња електричне енергије „АИА Солар“ Власник: Омахић Амар из Тешња за соларну фотонапонску електрану „АИА 1-23”.

Статус квалификованог произвођача утврђен је за три подносиоца захтјева, те су донесена три рјешења за: NARIS COLOR д.о.о. Тешањ за соларну фотонапонску електрану  „НАРИС”, „КВЕСИЋ“ власница Мирјана Квесић из Горњег Вакуфа-Ускопља за соларну фотонапонску електрану  „КВЕСИЋ 2” и „ГРАДЊА 1“ д.о.о. Тешањ за соларну фотонапонску електрану  „ГРАДЊА 1”.

На сједници је донесен и Закључак по захтјеву за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ за четири соларне фотонапонске електране: „СОЛАР ГОЛД 1”, „СОЛАР ГОЛД 2”, „СОЛАР ГОЛД 3” и „СОЛАР ГОЛД 4”.

Такођер донесено је и осам закључака по Захтјеву за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ  за подносиоце захтјева: „СОЛАР” вл. Исић Мирзета; за соларну  фотонапонску електрану „СОЛАР ГОЛД”,  д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ; за соларну  фотонапонску електрану „СОЛАР ГОЛД А”, д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ; за соларну  фотонапонску електрану „СОЛАР ГОЛД Б”, д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ; за соларну  фотонапонску електрану „СОЛАР ГОЛД Ц”, д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ; за соларну  фотонапонску електрану „СОЛАР ГОЛД Д”, ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА „CONCETRANA VETT“ д.о.о. Добој Исток за соларну  фотонапонску електрану „YAVIN”, Соларна електрана „ЕМА“, Власник: Јахић Екрем за соларну  фотонапонску електрану „ЕМА” и „МБ СОЛАР“, Власник: Мујаковић Бесим за соларну  фотонапонску електрану „МБ 1-23 кW“.

Донесено је и Рјешења по Захтјеву за одузимању Дозволе за рад за снабдијевање електричном енергијом – Дозвола II. реда, иматељу дозволе THE VOLTд.о.о. из  Мостара.

Из нафтног господарства донесена су: два рјешења приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоца захтјева : „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак и ArcelorMittal д.о.о. Зеница, Рјешење по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, подносиоца захтјева „ХОЛДИНА” д.о.о. Сарајево и Закључак по захтјеву за издавање Дозволе за рад (лиценце) за трговину нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоца захтјева  BYPASS д.о.о. Какањ.

На данашњој редовној сједници ФЕРК је усвојио нацрт дозволе за рад (лиценце) транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева АД-ТАНК д.о.о. Столац.  

Нацрт дозвола и обавјештења за јавност могу се преузети на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba, а заинтересована лица могу доставити и своје писане коментаре на нацрте до 5.4.2024. године до 12:00 часова, поштом на адресу Кнеза Домагоја 12А, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Усвојена је и Одлука о утврђивању постотка за обрачун варијабилног дијела регулаторних накнада за 2024. годину и Рјешење о утврђивању појединачних износа годишњих регулаторних накнада за 2024. годину за имаоце дозвола за обављање електроенергетских дјелатности који плаћају варијабилни дио.

Такође, након разматрања жалби на акте које су донијела јавна електропривредна предузећа, ФЕРК је на сједници донио два рјешења и један закључак, те једно рјешење по захтјеву за рјешење спора.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе