Обавјештења за јавност

Мостар, 4.4.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 8. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на данашњој сједници усвојила:  Нацрт правилника о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама,

Нацрт статута о измјени Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине и Нацрт правилника о производњи електричне енергије за властите потребе.

Одлучено је да ће ФЕРК 15.4.2024. године у својим просторијама у Мостару одржати усмене опште расправе о нацртима правилника и то о: Нацрту правилника о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама са почетком у 10:00 часова, Нацрту статута о измјени Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине са почетком у 11:00 часова, те о Нацрту правилника о производњи електричне енергије за властите потребе са почетком у 12:00 часова.

На усмене опште расправе могу доћи сва заинтересована правна и физичка лица којима ће се пружити могућност давања коментара на нацрте правилника. Копије нацрта правилника и образложења уз нацрте можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару или на службеној интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba. Рок за подношење писаних коментара на наведене нацрте правилника је до 16.4.2024. године до 12:00 часова.

Поступајући по Захтјеву за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца „КАМЕН СТИЛ“ Д.О.О. ТЕШАЊ за соларну фотонапонску електрану  „КС 150-1“, ФЕРК је након спроведеног поступка донио рјешење о одузимању дозволе будући да наведеном подносиоцу захтјева, у складу са Законом о електричној енергији Федерације Босне и Херцеговине, више није потребна дозвола за обављање електроенергетске дјелатности.

Статус квалификованог произвођача утврђен је за три подносиоца захтјева, те су донесена три рјешења за: КТЛ д.о.о.  Ливно за соларну фотонапонску електрану  „KTL ONE”, „БРИСТ“ д.о.о. Бољковац,  Горњи Вакуф-Ускопље за соларну фотонапонску електрану  „БРИСТ” и „CONRAM“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ за соларну фотонапонску електрану „СЕПАРАЦИЈА 1”.

Такође, након разматрања жалби на акте које су донијела два јавна електропривредна предузећа, ФЕРК је на сједници донио четири рјешења.

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе