Обавјештења за јавност

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево је у складу чланом 11. став (1) Правилника о методологији за утврђивање цијена за снабдјевање електричном енергијом крајњих купаца код јавног

и резервног снабдјевача ( Службене новине Федерације Босне и Херцеговине број 22/24) предложила цијене  за снабдјевање крајњих купаца, а запримљене у Регулаторној комисији за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК-у дана 9.4.2024. године под бројем 07-13-2-471-1/24 . Наведени приједлог цијена можете погледати на  линку испод.

 

 Прилог

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе