Обавјештења за јавност

Мостар, 19.4.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 10. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у Мостару одржала 10. редовну сједницу у 2024. години на којој је донесено пет подзаконских аката у складу са надлежностима  из Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине.

Донесен је Правилник о методологији утврђивања максималних вриједности гарантованих откупних цијена, замјенске тржишне цијене и граничних вриједности фиксних премија на основу којег ФЕРК до краја октобра календарске године за наредну годину, Федералном министарству енергије, рударства и индустрије доставља приједлог израчуна и вриједности максималних гарантованих откупних цијена и граничних вриједности фиксних премија, горње и доње границе прихода за подстицање, горње и доње граничне откупне цијене, а Влада Федерације БиХ, на приједлог тог министарства доноси Одлуку о вриједностима максималних гарантованих откупних цијена, граничних фиксних премија, горње и доње границе прихода за подстицање, горње и доње граничне откупне цијене.

Правилник о стицању статуса квалификованих произвођача прописује начин и услове за стицање статуса квалификованог произвођача, период трајања статуса квалификованог произвођача, начин обнове и преноса, те начин и разлоге за одузимање статуса квалификованог произвођача.

Правилник о производњи електричне енергије за властите потребе (производња просумера) прописује начин и услове стицања статуса просумера и просумера који дјелују заједнички; дјеловање просумера и просумера који дјелују заједнички, поступке оператора дистрибутивног система у реализовању нето мјерења и нето обрачуна; примјену ограничења инсталисане снаге електрана за властите потребе, појединачно и на нивоу система; примјену нето мјерења и нето обрачуна и начин поступања у случају промјене снабдјевача, начин утврђивања вриједности енергетског и монетарног кредита, сигурносне и техничке захтјеве за инсталације електране, вођење евиденција и енергетску статистику.

Правилник о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама прописује износ једнократне накнаде за обраду захтјева за стицање статуса затвореног дистрибутивног система, брише захтјев за измјену статуса квалификованог произвођача, те прописује право на поврат једнократне накнаде за случај одустанка подносиоца прије доношења одлуке о стицању статуса квалификованог произвођача и одлуке о стицању статуса затвореног дистрибутивног система.

Статут о измјени Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине односи се на измијењене одредбе по питању надлежности ФЕРК-а у области обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације.

Статус квалификованог произвођача утврђен је за три подносиоца захтјева, те су донесена рјешења за „СЕ ЕЛЕКТРОНИК" власника Прњаворца Незира из Тешња, ПСЕ д.о.о. из Мостара и Производња електричне енергије „ИЕЕА“ власника Авдића Исмета из Тешња.

На данашњој сједници ФЕРК-а одлучено је да се у поступак опште расправе упуте Нацрт дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом за привредно друштво „ГЛОБАЛ ИСПАТ КИЛ“ д.о.о. Лукавац и Нацрт дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а за ЕОЛ ПЕТРОЛ д.о.о. Заинтересована лица имају могућност да доставе своје писане коментаре на нацрте дозвола до 29.04.2024. године до 09:00 часова, поштом на адресу Кнеза Домагоја 12 А, Мостар, као и на електронску адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели... Текст нацрта дозвола може се добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 часова, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару или на интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba.

Такође, након разматрања жалби на акте које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ФЕРК је на сједници донио два рјешења, те једно рјешење по захтјеву за рјешење спора.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе