Обавјештења за јавност

Мостар, 11.6.2024. године

ФЕРК ОДРЖАО 14. РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ У 2024. ГОДИНИ

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК данас је у Мостару одржала 14. редовну сједницу у 2024. години на којој је већином гласова одлучено да се разматрање Приједлога цијена за снабдијевање крајњих купаца код јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево скине с дневног реда. 

ФЕРК је на данашњој сједници усвојио: Нацрт општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, Нацрт правилника о методологији за утврђивање накнада за прикључење на дистрибутивни систем и прикључење на затворени дистрибутивни систем, Нацрт правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење дистрибутивне мреже и Нацрт правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење затвореног дистрибутивног система.

Одлучено је да ће ФЕРК 02.07.2024. године у Мостару, у просторијама Градске вијећнице, са почетком у 11:00 сати, одржати усмену општу расправу о Нацрту општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, те у 14:00 сати о Нацрту правилника о методологији за утврђивање накнада за прикључење на дистрибутивни систем и прикључење на затворени дистрибутивни систем.

У својим просторијама у Мостару ФЕРК ће 03.07.2024. године одржати усмене опште расправе о Нацрту правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење дистрибутивне мреже са почетком у 11:00 сати, те о Нацрт правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење затвореног дистрибутивног система са почетком у 13:00 сати.

На усмене опште расправе могу доћи сва заинтересована правна и физичка лица којима ће се пружити могућност давања коментара на нацрте правилника. Копије нацрта правилника и образложења уз нацрте можете добити сваким радним даном од 11:00 до 13:00 сати, у сједишту ФЕРК-а, на протоколу, Кнеза Домагоја 12 А у Мостару или на службеној интернет страници ФЕРК-а www.ferk.ba. Рок за подношење писаних коментара на наведене нацрте правилника је до 04.07.2024. године до 12:00 сати.

Подносиоцу захтјева „ХОЛДИНА” д.о.о. Сарајево издата је измијењена и допуњена Дозвола за рад (лиценца) за трговање ЛПГ-ом са периодом важења до 19.07.2026. године.

ФЕРК је на данашњој сједници одлучио да се у поступак опште расправе упути Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије подносиоца захтјева Ф.Л. WИНД д.о.о. Рок за достављање писаних коментара на нацрт дозволе је до 20.6.2024. године.

Донесено је рјешење којим се утврђује статус квалификованог произвођача у производном објекту вјетроелектрана „Јеловача“ за подносиоца захтјева F.L. WIND д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД.

Такође, поступајући по жалбама на акте које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, ФЕРК је на сједници донио 10 рјешења.

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе