Поднесени зхатјеви

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је примила сљедеће захтјеве:

  • Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије од подносиоца SAMELAY d.o.o. Tešanj

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 11.10.2016. године под бројем 06-03-984/165/16 примила од „ЧУЛЕ ПРОМЕТ“ д.о.о. Мостар Захтјев за издавање дозволе

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је примила сљедеће захтјеве:

  • Захтјев за издавање дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе II реда од подносиоца БНТ „ХОЛДИНГ“ Д.Д. Нови Травник

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је 11.10.2016. године под бројем 06-03-983/164/16 примила од „МХА ЕНЕРГОГРОУП“ д.о.о. из Илиџе Захтјев за

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је примила сљедеће захтјеве:

  • Захтјев за обнову дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозволе I реда од подносиоца ЈП „Електропривреда

У складу са чланом 15. Правилника за издавање дозвола („Службене новине Федерације БиХ“, број 43/14), Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

да је примила сљедеће захтјеве:

  • Захтјев за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије од подносиоца ТГ-ГРАНИТ д.о.о. Прозор-Рама
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе