Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању VI редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати VI редовну сједницу у 2023. години, у петак, 24.03.2023. године са почетком у 14:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На VI редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са V редовне сједнице ФЕРК-а одржане 10.03.2023. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • д.о.о. „СОЛАР ГОЛД“ Бихаћ;
  • „СЕМИСЕМ“ д.о.о. Добој Исток ;
  • Производња обновљиве електричне енергије „ЗИС“ власник Ковач Амра, Зеница;
  • „ENERGETIC-ELECTRONIC” д.о.о. Читлук;
  • „МХЕ-В-И“ д.о.о. VIтез;
  • MAXIMA IST д.о.о. Мостар;
  • „MiniWa“ д.о.о. Травник;
  • „ЕКО-РЕМ“ д.о.о. Сарајево ;
  • „КАРА-ДРВО“ д.о.о. Фојница ;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • СЕ „ГУВНА“, власник Хаџиемрић Адмир из Травника; (соларна фотонапонска електрана „ГУВНА“)
  • „ГРАФИК-КОМЕРЦ“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ГРАФИК-КОМЕРЦ“)

 

 1. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-82-3-2438-1/2023 од 03.02.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број:  03-82-3-4418-1/2023 од 03.03.2023.  године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-36-12-35885-1/2022 од 31.10.2022. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле СрданоVIћ

У Мостару, 16.03.2023. године

Број: 01-02-1-691-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе