Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању VIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати VIII редовну сједницу у 2023. години, у уторак, 11.04.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На VIII редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 31.03.2023.године;
 2. Разматрање и утврђивање Прочишћеног текста Правилника о методологији за утврђивање референтне цијене електричне енергије;
 3. Разматрање и утврђивање Прочишћеног текста Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • АГЕНЦИЈА-ЕС” д.о.о. Тешањ;
  • ДАВИД 1618 д.о.о.;
  • ХЕРЦЕГ-ГАЛА д.о.о.;
  • „ЛУГАЛ“ вл. Лука Галић;
  • ГЕКА-СОЛ д.о.о. Посушје;
  • ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • Производња електричне енергије „ЕЛ-ХМ“, Власник: Хаткић Мирсада(соларна фотонапонска електрана  “ХМ-1“);
  • СИГМА-ПРОМ, д.о.о. Јелах бб-Тешањ (соларна фотонапонска електрана СИГМА”);
  • СУНЧАНА ЕЛЕКТРАНА „МАРОС“, вл. Гордана Марос (соларна фотонапонска електрана МАРОС”);
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева Производња електричне енергије ТАРИК“, Власник: Ћаро Хајрудин (соларна фотонапонска електрана  ТАРИК 1“;)
 7. Разматрање и одлучивање по жалбе на:
  • Рјешење број: 03-2-211 -24901-1/2022 од  22.07.2022. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-58-6269-1/2023 од 09.02.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево; 
  • Рјешење број: III-1-М-286/23 од 21.02.2023. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Мостар.

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

 

У Мостару, 03.04.2023. године

Број: 01-02-1-767-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе