Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању IX редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати IX редовну сједницу у 2023. години, у сриједу, 19.04.2023. године са почетком у 10:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На IX редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 11.04.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а подносиоцу захтјева ПАЖИН д.о.о. Столац;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом подносиоцу захтјева ПАЖИН д.о.о. Столац;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о привременом одузимању дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ГОРЈА ТРАНСПОРТИ“ д.о.о. ЖЕПЧЕ;

 

 1. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, подносиоца захтјева „ДИНАЛСА“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ДИНАЛСА“

 

 1. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • „HIFA OIL“ д.о.о. Тешањ;
  • РУ „Грачаница“ д.о.о. Горњи Вакуф – Ускопље;
  • ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде;

 

 1. Разматрање и одлучивање по жалби на Рјешење број: 03-83-1-3461-1/2023 од 17.02.2023.  године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница.

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

 

У Мостару, 11.04.2023. године

Број: 01-02-1-805-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе