Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању 10. редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати 10 редовну сједницу у 2023. години, у петак, 28.04.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На X редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 9. редовне сједнице ФЕРК-а одржане 19.04.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • Производња електричне енергије ТАРИК“, Власник: Ћаро Хајрудин из Тешња (соларна фотонапонска електрана ТАРИК 1“);
  • ФХ КОВАЧ“ власник Ковач Нермин, Зеница (соларна фотонапонска електрана „ФХ МУТНИЦА“);
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда подносиоца захтјева THE VOLT д.о.о. из Мостара;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоца захтјева:
  • „HIFA OIL“ д.о.о. Тешањ;
  • РУ „Грачаница“ д.о.о. Горњи Вакуф – Ускопље;
 5. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању дозволе за рад (лиценце) рад за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоцу захтјева „ГОРЈА ТРАНСПОРТИ“ д.о.о. ЖЕПЧЕ;
 6. Разматрање и доношење Рјешења  по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева „АНТУНОВИЋ АГС“ д.о.о. Орашје;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка подносиоца захтјева:
  • ENERGIEPRO д.о.о. Ливно (соларна фотонапонска електрана  С.А.Н.“);
  • ТАКТИК д.о.о., из Груда (соларне фотонапонске електране: „ ИН СОЛАР-ТРЕБИЖАТ“ и „ЕЛЕН 2“);
  • „EMY“ д.о.о. Зеница (соларна фотонапонска електрана „СЕ ЕМY 125кW-1“);
  • Ф.С.Е. „Р У Д О 2“ вл. Иванка Јаркић, Читлук (соларна електрана „РУДО 2“);
  • МАБОГ ГУМАНОВИЋ д.о.о. Груде (соларне фотонапонске електране „ГЗ МГ 1“ и „ГЗ МГ 2“);

 

 1. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана  „ЕЗ-1“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана  „ЕЗ-2“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана  „ЕЗ-3“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана  „ЕЗ-4“);
  • А&А СЕнергy д.о.о. из Горажда (соларна фотонапонска електрана „ДЕШЕВА 1”);
  • Производња електричне енергије „ВЕСА“ Власник: Сејменовић Вахид-Тешањ (соларна фотонапонска електрана „ВЕСА“);
 2. Разматрање и одлучивање по жалби на Рјешење број: ИИИ-1-М-286/23 од 21.02.2023. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Мостар;

 

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

                                                                                                             Миле Срдановић, с.р.

 

У Мостару, 20.04.2023. године

Број: 01-02-1-842-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе