Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XИ редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XI. редовну сједницу у 2023. години, у уторак, 16.05.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XИ редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са X. редовне сједнице ФЕРК-а одржане 28.04.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • ENERGIEPRO д.о.о. Ливно (соларна фотонапонска електрана  С.А.Н.“);
  • ТАКТИК д.о.о. из Груда (соларне фотонапонске електране: ИН СОЛАР-ТРЕБИЖАТ“ и „ЕЛЕН 2“);
  • „ЕМY“ д.о.о. Зеница (соларна фотонапонска електрана „СЕ ЕМY 125кW-1“);
  • Ф.С.Е. „Р У Д О 2“ вл. Иванка Јаркић, Читлук (соларна електрана  „РУДО 2“);
  • МАБОГ ГУМАНОВИЋ д.о.о. Груде (соларне фотонапонске електране: „ГЗ МГ 1“ и „ГЗ МГ 2“);
  • MAXIMA IST d.o.o. Mostar; (соларнa фотонапонскa електранa „STOLAC-A“);
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана „ЕЗ-1“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана „ЕЗ-2“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана „ЕЗ-3“);
  • „ЕЗ“ д.о.о. Бусовача (соларна фотонапонска електрана „ЕЗ-4“);
  • А&А СЕнергy д.о.о. из Горажда (соларна фотонапонска електрана „ДЕШЕВА 1”);
  • Производња електричне енергије „ВЕСА“ Власник: Сејменовић Вахид-Тешањ (соларна фотонапонска електрана „ВЕСА“);
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоца захтјева „ PETROL BH OIL COMPANY “ д.о.о. Сарајево;
 5. Разматрање  и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • ЕОЛ ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево;
  • ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде;
 7. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-6-82-3-5966-1/2023 од 24.03.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • акт број: ИИИ-1-М/5-1052/22 од 07.06.2022. године, који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Мостар; 
  • Рјешење број: 03-83-1-3515-1/2023 од 17.02.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-1-4290-1/2023 од 02.03.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-1-4285-1/2023 од 02.03.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-78-6701-1/2023 од 06.04.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла.

 

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

 

У Мостару, 08.05.2023. године

Број: 01-02-1-887-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе