Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XII редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XII редовну сједницу у 2023. години, у сриједу, 31.05.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XИИ редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XI редовне сједнице ФЕРК-а одржане 16.05.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • „НЕВИСТИЋ-ЦОММЕРЦЕ“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД;
  • КАЛЕМ-ПИЛЕ д.о.о. Високо;
  • БЛАГО д.о.о. Посушје;
  • „ПИ-ПИ“ д.о.о. Високо;
  • ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК д.о.о. Широки Бријег;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • ДВК, власник Драган Кнезовић из Мостара ( соларна фотонапонска електрана „ДВК 1“);
  • ДВК, власник Драган Кнезовић из Мостара ( соларна фотонапонска електрана  „ДВК 2“);
  • „Солар“ вл. Шишић-Хакулија Аида из Какња (соларна фотонапонска електрана „СОЛАР-А“);
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда подносиоца захтјева „Интеренерго“ д.о.о. Сарајево;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоца захтјева:
  • ЕОЛ ПЕТРОЛ д.о.о. Сарајево;
  • ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде;
  • БРОВИС  Д.Д. ВИСОКО;
 6. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-83-1-4285-1/2023 од 02.03.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број 03-83-1-6585-1/2023 од 31.03.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење (без броја и датума), које је донијело  број ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

                                                                                                             Миле Срдановић

У Мостару, 23.05.2023. године

Број: 01-02-1-930-1/23

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе