Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању 15. редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати 15. редовну сједницу у 2023. години, у сриједу, 19.07.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На 15. редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XИВ редовне сједнице ФЕРК-а одржане 04.07.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • СХПП д.о.о. Сарајево; ( соларна фотонапонска електрана „Мрковићи 2“);
  • ДАЧ Енергy д.о.о. из Горажда; (соларна фотонапонска електрана „ДАЧ 1“);
  • „ММ КАЛЕСИЋ“ д.о.о. Живинице; (соларна фотонапонска електрана „ММ КАЛЕСИЋ 1“);
  • СЕ „POWER-SOLAR“ вл. Миле Галић, Читлук; (соларна фотонапонска електрана  “ПОWЕР-СОЛАР 1“, соларна фотонапонска електрана  “ПОWЕР-СОЛАР 2“, соларна фотонапонска електрана  “ПОWЕР-СОЛАР 3“, соларна фотонапонска електрана  “ПОWЕР-СОЛАР 4“)
  • „ТЕРМОМАТИК-ТОПЛОТЕХНИКА“ д.о.о. Зеница; (соларна фотонапонска електрана „ТЕРМОМАТИК 1“)
  • Производња електричне енергије „МАНДИНО“ из Мостара; (соларна фотонапонка електрана „МАНДИНО 101“, соларна фотонапонка електрана „МАНДИНО 102“, соларна фотонапонка електрана „МАНДИНО 103“, соларна фотонапонка електрана“ МАНДИНО 104“, соларна фотонапонка електрана „МАНДИНО 105“, соларна фотонапонка електрана „МАНДИНО 106“)
  • „АЛАЈБЕГОВИЋ“ вл. Алајбеговић Елведин, Доњи Какањ; (соларна фотонапонска електрана "АЛАЈБЕГОВИЋ 1", соларна фотонапонска електрана "АЛАЈБЕГОВИЋ 2")
  • „СВ Енергија“ д.о.о. Тешањ;(соларна фотонапонска електрана "ЛЕПЕНИЦА 1")
  • "БИО БРАНД" д.о.о. Јабланица; (соларна фотонапонска електрана  “УНИС 1“)
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • „СБ ЕЛЕКТРО 2“, Власник: Буљубашић Сеид; (соларна фотонапонска електрана „СЕИД БУЉУБАШИЋ“);
  • „Производња ел. енергије Брка Ахмет", Власник: Брка Ахмет из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  „БРКА.23-1“);
  • „АГРО-БРИШНИК“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД;  (соларна фотонапонска електрана  “АГРО-БРИШНИК 2“)
  • „МБ СОЛАР“, Власник: Мујаковић Бесим из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  “МБ 1-23 кW“)
  • „Производња електричне енергије“, Власник: Ахмић Сеад из Тешња;  (соларна фотонапонска електрана: „БАШЋА 2-23“)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола ИИ реда подносиоца захтјева АСА Енергија д.о.о. Сарајево;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговину нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоца захтјева „MERCATOR BH“ д.о.о. Сарајево;
 6. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за стјецање/обнову статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева "ЦЕТ БАХ" доо Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ЦЕТ БАХ“)
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, подносиоца захтјева ДЕВИНГ д.о.о. Сарајево;
 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола II реда, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева Winter Wind д.о.о. Томиславград;
 9. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-63-1-1951-1/2023 од 25.04.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Рјешење број: 03-63-1-1952-1/2023 од 25.04.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Закључак број: 03-58-193322-1/2023 од 28.04.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 662-1-2023/01211-5 од 25.04.2023. године које је донијело ЈП  „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Пословница  Електро Мостар;
  • Рјешење број: 03-83-1-8268-1/2023 од 24.04.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број:  03-63-794-3/23 од 05.04.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Рјешење број 104-11-2021/01215-2 од 18.04.2023. године, које је донијело  ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
  • Рјешење број 103-11-2021/01215-1 од 18.04.2023. године, које је донијело  ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар;
  • Рјешење број 03-36-12-12660-1-2023- од 14.04.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-82-3-9246-1/23 од 10.05.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Закључак број: 03-83-1-9151-1/23 од 09.05.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

 

У Мостару, 11.07.2023. године

Број: 01-02-1-   -1/23

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе