Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XVI редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 32. став (1) Закона о електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XVI редовну сједницу у 2023. години, у петак, 18.08.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

 

На XVI редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 

 1. Усвајање Записника са XV редовне сједнице ФЕРК-а одржане 19.07.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • Geo Wat Mario Krmek Stolac; (соларна фотонапонска електрана „ЛАТИНКА 1“)
  • Maxima IST d.o.o. Mostar; (соларна фотонапонска електрана „СТОЛАЦ-А“)
  • „ГСЛ АУТО ЦЕНТАР“ д.о.о. Горњи Вакуф-Ускопље; (соларна фотонапонска електрана „ГСЛ 2“)
  • „ИВАНОВИЋ“ д.о.о. ЛИВНО; (соларна фотонапонска електрана „ИВАНОВИЋ“)
  • „ЕКО-СЕРВИС“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ЕКО-СЕРВИС 1“)
  • Самостална обртничка радња „БОКАН-СОЛ“, из Посушја; (соларна фотонапонска електрана „Бокан сол 2“, соларна фотонапонска електрана „Бокан сол 3)
 1. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • СЕ ЧУЉАК из Мостара; (соларна фотонапонска електрана „ЧУЉАК 1)
  • Т.П. „ОМЕРБАШИЋ“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ОМЕРБАШИЋ.23-1)
 1. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за снабдијевање електричном енергијом – дозвола II реда подносиоца захтјева Winter Wind  д.о.о. Томиславград;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева „KOPEX-SARAJLIĆ“ д.о.о. Сребреник;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева МАРКОТА д.о.о. Посушје;  (соларна фотонапонска електрана „МАРКОТА“)
 4. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева "ФОТОН", Власник: Хускић Суад, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ФОТОН 1“)
 5. Разматрање и одлучивање по жалби на Рјешење број 03-53-119570-1/2023 од 15.05.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

У Мостару, 21.07.2023. године

Број: 01-02-1-1083-1/23

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе