Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XVII редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 60/23), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XVII редовну сједницу у 2023. години, у четвртак, 31.8.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

 

На XVII редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVI редовне сједнице ФЕРК-а одржане 18.8.2023.године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о одобрењу Плана развоја и изградње дистрибутивне мреже за 2023. годину Јавном подузећу „Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне“ д.д. Мостар;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • МАРКОТА д.о.о. Посушје  (соларна фотонапонска електрана „МАРКОТА“);
  • Обрт „RnP Energy“, вл. Далибор Гудељ из Бусоваче (соларне фотонапонске електране:  „ВГ-4“, „ВГ-5“ и „ВГ-6“);
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • ФОТОН“, Власник: Хускић Суад из Тешња  (соларна фотонапонска електрана „ФОТОН 1“);
  • АГРО-БРИШНИК“ д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД (соларна фотонапонска електрана „АГРО-БРИШНИК 1“);
 5. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • DI & DŽ д.о.о. из Мостара (соларне фотонапонске електране:  „Арена Спорт 1“, „Арена Спорт 2“, „Арена Спорт 3“, „Арена Спорт 4“, „Арена Спорт 5“ и „Арена Спорт 6“);
  • „ОРКО“ вл. Ајан Ферид, Жепче (соларна фотонапонска електрана „ОРКО“);
  • SolarMax д.о.о. Мостар (измјена и допуна), (соларна фотонапонска електрана СТОЛАЦ 1“);
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • Фотонапонска електранаСОЛЕН“ вл. Сања Булић и Силвијо Булић,  Читлук (соларна фотонапонска електрана ФНЕ „СОЛЕН“);
  • „ES SOLAR ENERGY“, Власник: Шкапур Фехро из Тешња (соларна фотонапонска електрана „ЕС СОЛАР ЕНЕРГY 2“);

 

 1. Разматрање и одлучивање о жалби на:
  • Закључак број 03-33-1-11892-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11895-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ ;
  • Закључак број 03-33-1-11620-1/2023 од 6.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ
  • Закључак број 03-33-1-11622-1/2023 од 6.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11625-1/2023 од 6.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11629-1/2023 од 6.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11634-1/2023 од 6.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11883-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11887-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-11890-1/2023 од 7.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број 03-53-1-21494-1/2023 од 16.5.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-82-3-12336-1/2023 од 23.6.20203. године,   које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: ИИИ-2-1-227/23 од 13.6.2023. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје „Центар“ Нови Травник Пословница Електро Нови Травник;
  • Рјешење број: 779-10-2022/01213-2 од 1.6.2023. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје ЈУГ, Погон Мостар;
  • Рјешење број: 765-10-2022/01213-2 од 1.6.2023. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје ЈУГ, Погон Мостар;
  • Рјешење број: 778-10-2022/01213-2 од 1.6.2023. године, које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје ЈУГ, Погон Мостар;
  • Закључак број: ИИИ-1-Г-1165/23 од 21.6.2023. године, који је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Организациона јединица: Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ, Погон Груде;  
 2. Разматрање и доношење Рјешења о укидању Рјешења број 07-02-1592-82/25/09 од 21.7.2010. године;
 3. Разматрање и доношење Рјешења о укидању Рјешења број 07-02-91-75/3/11 од 27.6.2011. године.

 

в.д. ПРЕДСЈЕДНИКА ФЕРК-а

Миле Срдановић

У Мостару, 23.8.2023. године

Број: 01-02-11154-1/23

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе