Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XVIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 60/23), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XVIII редовну сједницу у 2023. години, у понедјељак, 11.9.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XVIII редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 31.8.2023. године;
 2. Разматрање и доношење Нацрта Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, Одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • DI & DŽ д.о.о. из Мостара; (соларна фотонапонска електрана  „Арена Спорт 1“, соларна фотонапонска електрана  „Арена Спорт 2“, соларна фотонапонска електрана  „Арена Спорт 3“, соларна фотонапонска електрана  „Арена Спорт 4“, соларна фотонапонска електрана  „Арена Спорт 5“ и соларна фотонапонска електрана „Арена Спорт 6“)
  • „ОРКО“ вл. Ајан Ферид, Жепче; (соларна фотонапонска електрана „ОРКО“)
  • SolarMax д.о.о. Мостар; (соларна фотонапонска електрана „СТОЛАЦ 1“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Власник: Шкапур Фехро, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕС СОЛАР ЕНЕРГY 2“)

 

 1. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • Фотонапонска електранаСОЛЕН“ вл. Сања Булић и Силвијо Булић,  Читлук; (соларна фотонапонска електрана ФНЕ „СОЛЕН“)
  • Производња електричне енергије „НЕТКО“, Власник: Бегановић Амир, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „НЕТКО“)

 

 1. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-82-3-12336-1/2023 од 23.6.2023. године,   које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Закључак број: 03-83-1-13628-1/2023 од 11.7.2023. године који је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-33-1-17765-1/23 од 30.5.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-17767-1/23 од 30.5.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-17777-1/23 од 30.5.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-17780-1/23 од 30.5.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-17783-1/23 од 30.5.2023. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 202-2-2023/01213-2 од 1.6.2023. године које је донијело ЈП  „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ, Погон Мостар;
  • Закључак број 03-83-1-13637-1/2023 од 11.7.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-33-1-18251-1/2023 од 2.6.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-18252-1/2023 од 2.6.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-33-1-23726-1/2023 од 22.7.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ.

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ФЕРК-а

Миле Срдановић

У Мостару, 31.8.2023. године

Број: 01-02-1-1171-1/23

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе