Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XIX редовне сједнице ФЕРК-а у 2023. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 60/23), члана 20. Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 24/14 и 91/15) и чланова 14. и 17.

Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број 29/14, 31/16 и 84/19) ФЕРК ће одржати XIX редовну сједницу у 2023. години, у четвртак, 21.9.2023. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XIX редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XVIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 11.9.2023. године;
 2. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача, Одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева:
  • Производња електричне енергије „МОДЕА“, Власник: Дедукић Мирнес из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕЛЕКТРАНА 2“)
  • „TEAM AGRO“ д.о.о. Градачац; (соларна фотонапонска електрана „Суннy Валлеy Солар Плант“)
  • „ECOSOLAR“, Власник: Омербашић Фахрудин, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕЦОСОЛАР-3“)
  • Производња електричне енергије „MTA Energy“, Вл. Алмина Дедукић-Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ДЕДУКИЋ 2“)
  • Производња електричне енергије "А.М.", Власник: Мујаковић Адмир – Тешањ; (СФЕ „КРНДИЈА-3“);
  • „ТИК“ д.о.о. Тешањ (соларна фотонапонска електрана „ТИК 1“)
  • ОБРТУ СРОДНА ДЈЕЛАТНОСТ „СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА ПИЛАВАЦ" вл. Пилавац Златко из Илиџе; (соларна фотонапонска електрана  „ПИЛАВАЦ“)
  • „SICON SAS“ д.о.о. Тузла  (обнова) (соларна фотонапонска електрана СИЦОН 1 ”)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева ХГ д.о.о. из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ХГ-1“);
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом подносиоца захтјева „ЧУЛЕ ПРОМЕТ" д.о.о. Мостар;
 6. Разматрање Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева ДЕЛТА ПЕТРОЛ д.о.о. Какањ; (измјена и допуна);
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • Арена Солар д.о.о. Мостар; (соларна фотонапонска електрана „Грађевинар 1“, соларна фотонапонска електрана „Грађевинар 2“ соларна фотонапонска електрана „Грађевинар 3“)
  • GAVA COMPANY д.о.о. из Читлука; (соларна фотонапонска електрана  „ГАВА 1/150“ и соларна фотонапонска електрана  „ГАВА 2/150“)
 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева GANEXSOLAR, из Фојнице; (соларна фотонапонска електрана „ГАНИЋ“)
 9. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Закључак број 03-33-1-12112-1/2023 од 10.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-12115-1/2023 од 10.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-12118-1/2023 од 10.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-12138-1/2023 од 10.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број 03-33-1-12140-1/2023 од 10.4.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број: 03-58-32718-1/2023 од 27.7.2023. године који је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Закључак број: 03-83-1-13632-1/23 од 11.7.2023. године,  које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ФЕРК-а

Миле Срдановић

У Мостару, 13.9.2023. године

Број: 01-02-1-1196-1/23

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе