Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању I. редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати I.

редовну сједницу у 2024. години, у петак, 12.1.2024. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На I. редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XXIX редовне сједнице ФЕРК-а одржане 19.12.2023. године;
 2. Разматрање и доношење Правилника о заштити повјерљивих информација;
 3. Разматрање и доношење Одлуке о начину и поступку вођења раздвојеног рачуноводства;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, подносиоца захтјева ВИБАР д.о.о. Широки Бријег;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева ZIBLIN & CO д.о.о. Љубушки:
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стјецање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • Дјелатност сродна обрту „ТЕНО“ из Посушја; (соларна фотонапонска електрана „ТЕНО”)
  • Солар „НЕЗИРОВИЋ Е1“ Вл. Незировић Едд; (соларна фотонапонска електрана „НЕЗИРОВИЋ Е1”)
  • АМА-СОЛАР д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „РАЈСКА”)
  • „ФНЕ ВУЛКАН“, власник Едвин Реџић из Горњег Вакуфа – Ускопља; (соларна фотонапонска електрана „Вулкан 1“)
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева „HIFA-OIL“ д.о.о. Тешањ;
 8. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Закључак број 03-63-5436-1/2023 од 13.10.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Закључак број 03-63-5436-1/2023 од 13.10.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Закључак број 03-63-5463-1/2023 од 13.10.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Акт број: 03-38-20135-2/2023 од 26.6.2023. године и Одговор број: 03-31-3-21694-2/2023 од 12.7.2023. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
 1. Разматрање и доношење Закључка по поднеску број 05-45-1414-1/23 од 15.11.2023. године.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 5.1.2024. године

Број: 01-02-1-20-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе