Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању II. редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати II. редовну сједницу у 2024. години, у петак, 19.1.2024.

године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На II. редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са I. редовне сједнице ФЕРК-а одржане 12.1.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Одлуке о крајњим купцима од посебног друштвеног значаја;
 3. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о извјештавању, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о  одузимању Дозволе за рад за производњу електричне енергије имаоцу дозволе:
  • „GRANITEX“ д.о.о. Чапљина; (соларна фотонапонска електрана  „ДЕЛТА 1“, соларна фотонапонска електрана  „ДЕЛТА 2“)
  • „ХИДРОЕЛЕКТРАНА БУК д.о.о. Широки Бријег; (хидроелектрана „БУК“)
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • Соларна електрана „АЛИЋ“, Власник: Алић Изудин, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „АЛИЋ-1“)
  • Соларна електрана „ЈОЗИЋ“ 22,50 кW из Прозора-Раме; (соларна фотонапонска електрана „ЈОЗИЋ“)
  • „ФОРТИН“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ФОРТИН-1”)
  • „НАСТРО“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „НАСТРО-1”)
  • „МОГИПС" д.о.о. Мостар; (соларна фотонапонска електрана  „ТЕПЧИЋИ 1“)
  • СРЦ „ГАБЕЉИЋ“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ЦЕНТАР 1“)
  • СРЦ „ГАБЕЉИЋ“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ЦЕНТАР 3“)
  • СРЦ „ГАБЕЉИЋ“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ЦЕНТАР 4“)
 6. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Закључак број: 03-63-5438-1/23 од 13.10.2023. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник за ФНЕ Имзит 1;
  • Закључак број: 03-63-5438-1/23 од 13.10.2023. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник за ФНЕ Имзит 2;
  • Закључак број: 03-83-1-13133-1/2023 од 6.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-86-8-21028-1/2023 од 19.10.2023.  године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-73-1-4062-3/2023 од 14.9.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
  • Рјешење број: 03-73-1-4057-3/2023 од 14.9.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
  • Закључак број: 03 -63-7160-1/23 од 18.12.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Закључак број: 03 -63-7159-1/23 од 18.12.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;

 

в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 12.1.2024. године

Број: 01-02-1-42-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе