Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању III редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати

III редовну сједницу у 2024. години, у сриједу 31.1.2024. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На III редовној сједници ФЕРК-а биће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са II редовне сједнице ФЕРК-а одржане 19.1.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о методологији за утврђивање цијена за снабдијевање електричном енергијом крајњих купаца код јавног и резервног снабдјевача, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о промјени снабдјевача, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, подносиоца захтјева HIFA-OIL д.о.о. Тешањ;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 1“, соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 2“, соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 3“, соларна фотонапонска електрана „БКС“, соларна фотонапонска електрана „МПБ“, хидроелектрана „Осаница 4“)
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • „DAMIREX“ д.о.о. Зеница; (соларна фотонапонска електрана FNE TOP WIND ”)
  • Производња електричне енергије „Рецонсулт 1“, Власник: Крушко Идриз из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ХАРИК”)
  • „ЦТС“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ФНЕ ЦТС2”)
  • SOL INVICTUS Нови Травник; (соларна електрана „СЕ СОЛ ИНВИЦТУС”)
  • БФФ ДИАМ д.о.о. Ливно; (соларна фотонапонска електрана “ФНЕ Врбовик 2”)
  • Производња електричне енергије „МА“ Власник Алић Муневера из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ФНЕ МА-1”)
  • БФФ ДИАМ д.о.о. Ливно ;(соларна фотонапонска електрана „ФНЕ Врбовик 1”)
  • „Соларна електрана Решидбеговић“, из Фојнице; (соларна фотонапонска електрана „Решидбеговић 23 кW”)
 8. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Закључак број: 03-63-7160-1/23 од 18.12.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција” Травник;
  • Закључак број: 03-63-7159-1/23 од 18.12.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција” Травник;
  • Рјешење број: 03-83-1-23723-1/2023 од 20.11.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-л-23726-л/2023 од 20.11.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-л-23734-л/2023 од 20.11.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-73-1-1826-4/2023 од 10.10.2023. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Тузла;
 9. Разматрање и доношење Закључка по поднеску број:
  • УП2-05-13-4-148-1/23 од 11.10.2023. године;
  • 05-13-3-1338-1/23;
  • 05-45-1401-1/23;
  • 05-45-1452-1/23;
  • 05-45-1502-1/23.

 

в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 26.1.2024. године

Број: 01-02-1-118-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе