Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању ИВ редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће

одржати IV редовну сједницу у 2024. години, у уторак 13.2.2024. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На ИВ редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са III редовне сједнице ФЕРК-а одржане 31.1.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Правилника о извјештавању;
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, подносиоца захтјева ДРИН - ЕНЕРГИЈА д.о.о. , из Груда; (соларна фотонапонска електрана „ПЕТЊИК“)
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • „ŠUMMEX“ д.о.о. Вареш; (соларна фотонапонска електрана  “ШУММЕX”)
  • A&A ENERGY, вл. Налић Амна Јабланица, Маглај; (соларна фотонапонска електрана  “ЈАБЛАНИЦА 2”)
  • МАЕСА Тешањ; (соларна фотонапонска електрана  “МАЕСА 1”)
  • ППУД „МЕЦА“ д.о.о. Нови Травник; (соларна фотонапонска електрана  “МЕЦА 2”)
  • ОД СОЛАР ПАРК „БОЖЕ И ТОМИСЛАВ“, Вл. Боже Ереш, Радишићи-Љубушки; (соларна фотонапонска електрана  “СОЛАР ПАРК 1/23”)
  • ОД СОЛАР ПАРК „БОЖЕ И ТОМИСЛАВ“, Вл. Боже Ереш, Радишићи-Љубушки; (соларна фотонапонска електрана  “СОЛАР ПАРК 2/23”)
  • ПЕНАВА д.о.о. Посушје; (соларна фотонапонска електрана  “ПЕНАВА 1”)
  • ЕЛЕКТРОПРИЗМА д.о.о. Тешањ ; ( соларна фотонапонска електрана   “ЕЛЕКТРОПРИЗМА” )
  • „СЈАЈ“ Маглај, д.о.о.; (соларна фотонапонска електрана  “СЈАЈ 1”)
  • „СЈАЈ“ Маглај, д.о.о. ; (соларна фотонапонска електрана  “СЈАЈ 2”)
  • ПСЕ д.о.о. из Мостара; (соларна фотонапонска електрана  “ПОДГОРАНИ ИИ”)
  • „BH Energy“, Власник: Которић Јасмин из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  ЕНЕРГY.23-1)
  • Соларни колектори „TOLA-ELECTRONIC“ власник Злотрг Фуад, Зеница;

        (соларна фотонапонска електрана   ГРАДИШЋЕ 1)

 1. Разматрање и одлучивање по:
  • Жалби на Рјешење број: 03-86-9-22682-1/23 од 7.11.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Жалби на Рјешење број: 03-33-23728-1/2023 од 22.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Жалби због недоношења рјешења по Захтјеву за издавање претходне електроенергетске сагласности за произвођача од 19.4.2023. године;
  • Захтјеву за рјешење спора изјављеног против Одговора број: 03-51-3-52553-2/2023 од 16.11.2023. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Жалби на Рјешење број: 03-63-5328-1/23 од 6.10.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник;
  • Жалби на Рјешење број: 03-63-5329-1/23 од 6.10.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Травник.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 7.2.2024. године

Број: 01-02-1-176-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе