Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању 5. редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће

одржати V. редовну сједницу у 2024. години, у петак, 23.2.2024. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На В редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са IV. редовне сједнице ФЕРК-а одржане 13.2.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, подносиоца захтјева ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 1“, соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 2“, соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 3“, соларна фотонапонска електрана „БКС“, соларна фотонапонска електрана „МПБ“, хидроелектрана „Осаница 4“)
 3. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад за производњу електричне енергије, подносиоца захтјева PETROL POWER д.о.о. Сарајево;
 4. Разматрање и доношење Рјешења о  одузимању Дозволе за рад за производњу електричне енергије иматељу дозволе:
  • Производња електричне енергије „А.М.”, Власник: Мујаковић Адмир из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „КРНДИЈА 3”)
  • „FIRST LIGHT“, вл. Јозо Јурица из Чапљине; (соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 1“, соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 2“, соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 3“, соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 4“ и соларна фотонапонска електрана „ВИШИЋИ 1“)
  • Производња електричне енергије „МОДЕА”, Власник: Дедукић Мирнес из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕЛЕКТРАНА 2”)
  • Производња електричне енергије „MTA Energy“, Власник: Дедукић Алмина из Тешња(соларна електрана „ДЕДУКИЋ 2”)
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева :
  • Производња електричне енергије „Energy Deljkić”, Власник: Дељкић Недим из Тешња: (соларна фотонапонска електрана „Енергy Дељкић”)
  • Производња електричне енергије „А.М.”, Власник: Мујаковић Адмир из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „КРНДИЈА 1”)
  • Производња електричне енергије „А.М.”, Власник: Мујаковић Адмир из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „КРНДИЈА 2”)
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (хидроелектрана „Осаница 4”)
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 1”)
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „БКС”)
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „МПБ”)
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 2”)
  • „ECO ENERGY“ д.о.о. Грачаница; (соларна фотонапонска електрана „ECO ENERGY 3”)
  • „ЛОГИКО“ д.о.о. Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „Рашић 1”)
  • „СWИСС МАРИЋ“, вл. Марко Марић из Широког Бријега; (соларна фотонапонска електрана „Марић 1”)
  • ЕУРО КОНТАКТ д.о.о. Посушје; (соларна фотонапонска електрана „Еуроконтакт 1”)
  • ЕУРО КОНТАКТ д.о.о. Посушје; (соларна фотонапонска електрана „Еуроконтакт 2”)
  • “КАМЕЊАК-ЦОП” д.о.о. Травник; (соларна фотонапонска електрана „Гостуњ 1”)
  • “КАМЕЊАК-ЦОП” д.о.о. Травник; (соларна фотонапонска електрана „Гостуњ 2”)
  • “СИЛВЕСТРА” д.о.о. Какањ; (соларна фотонапонска електрана „СИЛВЕСТРА 1”)
  • ЕЛ.МС (вл. Марио Слезак из Мостара); (соларна фотонапонска електрана „ЕЛМС 1/23”)
  • „ББ СОЛАРИ” из Чапљине; (соларна фотонапонска електрана „ББ СОЛАР”)
  • „ГАС ПЕТРОЛ” д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ПЕТРОЛ-2”)
  • РЦ-МОДУЛ д.о.о. из Прозор-Раме; (соларна фотонапонска електрана  „ВРБОВНИК 3”)
  • М.Р.М. еxпорт-импорт д.о.о. ЉУБУШКИ; (соларна фотонапонска електрана  „М.Р.М.”)
  • ДОО „ГРАПИНГ” Кључ; (соларна фотонапонска електрана  „Грапинг-1”)
  • „ДРВО-СТИЛС" д.о.о. Завидовићи; (соларна фотонапонска електрана „БРИЈЕГ 1“)
  • ЛОКО д.о.о. Завидовићи; (соларна фотонапонска електрана „БРИЈЕГ 2“)
  • „ЦЕТ БАХ“ доо Сарајево; (соларна фотонапонска електрана „ЦЕТ БАХ“)
 7. Разматрање и доношење Рјешења о привременом одузимању дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подноситељу захтјева „MERCATOR BH“ д.о.о. Сарајево;
 8. Разматрање и одлучивање по:
  • Захтјеву за рјешење спора изјављеног против Одговора број: 04-43134-1/23 од  29.11.2023. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
  • Жалби на Рјешење број: 03-33-1-39252-1/2023 од 16.11.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
 9. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Годишњег финансијског извјештаја ФЕРК-а за 2023. годину.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 16.2.2024. године

Број: 01-02-1-237-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе