Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању VI редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На темељу чланка 33. ставак (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 60/23), чланка 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине (Службене новине Федерације БиХ, број 95/23) ФЕРК ће одржати VI.

редовиту сједницу у 2024. години, у петак 15.3.2024. године с почетком у 11 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На VI. редовитој сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са V. редовите сједнице ФЕРК-а одржане 23.2.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Правилника о методологији за утврђивање цијена за опскрбу електричном енергијом крајњих купаца код јавног и резервног снабдјевача;
 3. Разматрање и доношење Правилника о промјени снабдјевача;
 4. Разматрање и доношење Правилника о обавезном удјелу и преузимању електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије;
 5. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о издавању дозвола, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 6. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о методологији утврђивања подријетла електричне енергије, израчуна и објаве структуре преостале електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 7. Разматрање и доношење Рјешења о  одузимању Дозволе за рад за производњу електричне енергије иматељу дозволе:
  • „FIRST LIGHT“, вл. Јозо Јурица, из Чапљине; (соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 1“, соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 2“,  соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 3“, соларна фотонапонска електрана „ДАЛМАТА 4“ и соларна фотонапонска електрана „ВИШИЋИ 1“)
  • „ENERGY SOLUTIONS“,вл. Фрањо Јурица, из Чапљине; (соларна фотонапонска електрана  „ENERGY 1“, соларна фотонапонска електрана  „ENERGY 2“, соларна фотонапонска електрана  „ENERGY 3“)
  • Производња електричне енергије „МОДЕА”, Власник: Дедукић Мирнес из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕЛЕКТРАНА 2”)
  • Производња електричне енергије „MTA Energy“, Власник: Дедукић Алмина из Тешња(соларна фотонапонска електрана „ДЕДУКИЋ 2”)
  • „ТЕРМОМАТИК-ТОПЛОТЕХНИКА“ д.о.о. Зеница; (соларна фотонапонска електрана „ТЕРМОМАТИК 1“)
  • Производња електричне енергије „ЕЛОС“, Власник: Сарачевић Осмо, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  „ЕЛОС 1“, соларна фотонапонска    електрана  „ЕЛОС 5“, соларна фотонапонска електрана  „ЕЛОС 6“)
 8. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије у микро-постројењу ОИЕ подносиоца захтјева:
  • „ЕЛ-ДАРИС“, Власник: Сарачевић Мухарем, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕЛ-ДАРИС“)
  • ХГ д.о.о., из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ХГ-1“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Власник: Шкапур Фехро, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ЕС СОЛАР ЕНЕРГY 1-23 кW“)
  • „ES SOLAR ENERGY“, Власник: Шкапур Фехро, из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  „ЕС СОЛАР ЕНЕРГY 2“)
  • „Производња електричне енергије“, Власник: Башалић Мирсада из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „МБ-1“)
  • Производња електричне енергије „ЕЛЕКТРО ИД“, Власник: Дубравац Изет из Тешња; (соларна фотонапонска електрана „ИД-1“)
  • ДЈЕЛАТНОСТ СРОДНА ОБРТНИЧКОЈ „Е И“ вл. Мулаомеровић Изет из Градачца; (соларна фотонапонска електрана „ЕИ“),
  • Производња електричне енергије „ВЕСА” Власник: Сејменовић Вахид-Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „ВЕСА“)
 9. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • ЈОЗО-БЕНЗ д.о.о. Широки Бријег; (соларна фотонапонска електрана „Јозо-Бенз 1/23”)
  • „ЉЕВАКОВИЋ ЕНЕРГY“ из Усоре; (соларна фотонапонска електрана „Е.127-2”)
  • ЛАСЕР д.о.о. Љубушки; (соларна фотонапонска електрана „Ласер 1”)
  • ЛАСЕР д.о.о. Љубушки; (соларна фотонапонска електрана „Ласер 2”)
  • ДТИ 21 д.о.о. Широки Бријег: (соларна фотонапонска електрана „ДТИ 1”)
  • „СОЛЕ МИО“ производња и дистрибуција електричне енергије – Совићи, вл. Игор Пејић из Груда; (соларна фотонапонска електрана „СОЛЕ МИО”)
  • Р.Н. КОМЕРЦ“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана „РН КОМЕРЦ-1”)
  • „СОЛАНД“ из Мостара; (соларна фотонапонска електрана „СОЛАНД 5”)
  • „STEEL COMPANY“ д.о.о. из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  „СТЕЕЛ ЕНЕРГY - 1”)
  • Производња обновљиве енергије „СОЛАР АМ ДЕДИЋ“ власница Дедић Мелиса, Зеница; (соларна фотонапонска електрана „СОЛАР АМ ДЕДИЋ”)
  • „ДЕРВИ“ д.о.о. Јајце; (соларна фотонапонска електрана „ДЕРВИ”)
 10. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за издавање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „СОЛЕ МИО” производња и дистрибуција електричне енергије – Совићи, вл. Игор Пејић; (соларна фотонапонска електрана „СОЛЕ МИО” 23 кW)
 11. Разматрање и доношење Закључка о исправци:
  • Рјешења број УП1-06-13-1-53-3/24 од 23.2.2024. године; (ЕУРО КОНТАКТ д.о.о. Посушје)
  • Рјешења број УП1-06-13-1-54-3/24 од 23.2.2024. године; (ЕУРО КОНТАКТ д.о.о. Посушје)
 12. Разматрање и доношење Рјешења о трајном одузимању дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоцу захтјева „MERCATOR BH“ д.о.о. Сарајево;
 13. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева „HIFA-PETROL“ д.о.о. Сарајево;
 14. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева:
  • „ТРАНСПОРТБЕТОН“ д.о.о. Кисељак;
  • ArcelorMittal д.о.о. Зеница;
 15. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-33-23863-1/2023 од 24.7.2023. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-43-л-1413-3/2023 од 25.12.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар;
  • Рјешење број: ИИИ-1-Л-13/24 од 3.1.2024. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар, Дистрибуција електричне енергије, Дистрибуцијско подручје Југ Погон Ливно.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 8.3.2024. године

Број: 01-02-1-318-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе