Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању VIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“!, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23)

ФЕРК ће одржати VIII редовну сједницу у 2024. години, у четвртак 4.4.2024. године са почетком у 14:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На VIII редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 27.3.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о производњи електричне енергије за властите потребе, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 3. Разматрање и доношење Нацрта правилника о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Нацрта Статута о измјени Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за одузимање дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „КАМЕН СТИЛ“ Д.О.О. ТЕШАЊ; (соларна фотонапонска електрана  „КС 150-1“)
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • КТЛ д.о.о.  Ливно(соларна фотонапонска електрана  „КТЛ ОНЕ”)
  • „БРИСТ“ д.о.о. Бољковац,  Горњи Вакуф-Ускопље; (соларна фотонапонска електрана  „БРИСТ”)
  • “CONRAM“ д.о.о. Брчко дистрикт БиХ; (соларна фотонапонска електрана  „СЕПАРАЦИЈА 1”)
 7. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-53-1-62367-1/2023 од 29.12.2023. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Разматрање  жалбе на Рјешење број: 03-53-1-46033-1/2023 од 11.10.2023. године које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-53-1-60712-2/2023 од 8.2.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: III-1-М-174/24 од 29.1.2024. године које је донијело ЈП „Електропривреда ХЗ ХБ“ д.д. Мостар Дистрибуција електричне енергије Дистрибуцијско подручје Југ Погон Мостар.

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 29.3.2024. године

Број: 01-02-1-427-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе