Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању IX редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати

IX редовну сједницу у 2024. години, у уторак, 9.4.2024. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На IX редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

  1. Разматрање и доношење Правилника о издавању дозвола;
  2. Разматрање и доношење Правилника о методологији утврђивања поријекла електричне енергије, израчуна и објаве структуре преостале електричне енергије у Федерацији Босне и Херцеговине;
  3. Разматрање и доношење Рјешења по Захтјеву за одузимање Дозволе за рад за производњу електричне енергије подносиоца захтјева „САРАЧЕВИЋ“ д.о.о. Тешањ; (соларна фотонапонска електрана  „САРАЧЕВИЋ 1-150“ и соларна фотонапонска електрана  „САРАЧЕВИЋ 2-150“)
  4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
    • „ЈАФА Солар“ Тешањ; (соларна фотонапонска електрана  “ЈАФА СОЛАР”)
    • Производња соларне енергије „ELECTRA“ из Зенице; (соларна фотонапонска електрана  “ELECTRA”)
  5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем подносиоца захтјева АД-ТАНК д.о.о. Столац;
  6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева ГЕТ - ТЗЕ д.о.о.  из Широког Бријега.

 

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 3.4.2024. године

Број: 01-02-1-445-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе