Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању X редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће

одржати X редовну сједницу у 2024. години, у петак 19.4.2024. године са почетком у 11:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На X редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са VIII редовне сједнице ФЕРК-а и Записника са IX редовне сједнице ФЕРК-а;
 2. Разматрање и доношење Правилника о методологији утврђивања максималних вриједности гарантованих откупних цијена, замјенске тржишне цијене и граничних вриједности фиксних премија;
 3. Разматрање и доношење Правилника о стицању статуса квалификованог произвођача;
 4. Разматрање и доношење Правилника о производњи електричне енергије за властите потребе;
 5. Разматрање и доношење Правилника о измјени и допуни Правилника о регулаторним накнадама;
 6. Разматрање и доношење Статута о измјени Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине;
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • „СЕ ЕЛЕКТРОНИК", Власник Прњаворац Незир, Тешањ; (соларна фотонапонска електрана  „КРНДИЈА”)
  • ПСЕ д.о.о. из Мостара; (соларна фотонапонска електрана  „ПОДГОРАНИ 1”)
  • Производња електричне енергије „ИЕЕА“, Власник: Авдић Исмет из Тешња; (соларна фотонапонска електрана  „ИЕЕА 2)
 8. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева „ГЛОБАЛ ИСПАТ КИЛ“ д.о.о. Лукавац;
 9. Разматрање и доношење Закључка по поднеску број:
  • УП2-05-13-4-8-1/24 од 29.01.2024. године;
  • УП2-05-13-4-16-1/24 од 23.02.2024. године;
 10. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-33-1-17692-1/2023 од 30.5.2023. године и Рјешење број: 03-33-23088-1/2023 од 17.7.2023. године, која је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број: 03-3л-04-3201-1/2024 од 24.1.2024. године , које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
 11. Разматрање и одлучивање по Захтјеву за рјешење спора изјављеног против Одговора број: 04-43-1-2845-1/2024 од 29.2.2024. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар. 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 12.4.2024. године

Број: 01-02-1-483-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе