Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XIII редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати XIII.

редовну сједницу у 2024. години, у уторак, 28.5.2024. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XIII. редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XII. редовне сједнице ФЕРК-а одржане 14.5.2024. године;
 2. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за измјену и допуну дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије подносиоца захтјева ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Ц3“, соларна фотонапонска електрана „Ц4“, соларна фотонапонска електрана „Ц5“, соларна фотонапонска електрана „Д5“, соларна фотонапонска електрана „Д6“, соларна фотонапонска електрана „Д7“, соларна фотонапонска електрана „Д8“, соларна фотонапонска електрана „Д9“, соларна фотонапонска електрана „Е1“, соларна фотонапонска електрана „Е2“ и соларна фотонапонска електрана „Е3“);
 3. Разматрање и доношење Закључка по захтјеву за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева:
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Ц3“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Ц4“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Ц5“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Д5“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Д6“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Д7“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Д8“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Д9“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Е1“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Е2“)
  • ECO-WAT д.о.о. из Кисељака; (соларна фотонапонска електрана „Е3“);
 4. Разматрање и доношење Рјешења по Захтјеву за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева „ЕСТА“ д.о.о. Бусовача; (соларна фотонапонска електрана „ГОСТУЊ 3“)
 5. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, подносиоца захтјева ADRIATIC METALS BH д.о.о. из Вареша;
 6. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за складиштење нафтних деривата осим ЛПГ-а, подносиоца захтјева ADRIATIC METALS BH д.о.о. из Вареша;
 7. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за транспорт нафтних деривата друмским саобраћајем, подносиоца захтјева ADRIATIC METALS BH д.о.о. из Вареша;
 8. Разматрање и доношење:
  • Закључка по поднеску број 05-45-293-1/24;
  • Закључка по поднеску број 05-45-294-1/24;
 9. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број 03-82-8-8916-1/2024 од 3.4.2024.  године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција” Зеница;
  • Рјешење број 03-31-04-11656-1/2024 од 27.3.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Рјешење број 03-36-5-9991-1/2024 од 15.3.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Бихаћ;
  • Закључак број: 03-83-1-1896-1/2024 од 19.1.2024. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 22.5.2024. године

Број: 01-02-1-595-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе