Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XIV редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће

одржати XIV редовну сједницу у 2024. години, у уторак, 11.6.2024. године са почетком у 14:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XIV редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIII редовне сједнице ФЕРК-а одржане 28.5.2024. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијена за снабдијевање крајњих купаца код јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево
 3. Разматрање и доношење Нацрта Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о методологији за утврђивање накнада за прикључење на дистрибутивни систем и прикључење на затворени дистрибутивни систем, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 5. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење дистрибутивне мреже, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 6. Разматрање и доношење Нацрта Правилника о методологији за утврђивање тарифа за кориштење затвореног дистрибутивног система, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева F.L. WIND д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, (вјетроелектрана „Јеловача“);
 8. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Захтјева за стицање статуса квалификованог произвођача подносиоца захтјева  F.L. WIND д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, (вјетроелектрана „Јеловача“);
 9. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за рад (лиценце) за трговање ЛПГ-ом, подносиоца захтјева „ХОЛДИНА” д.о.о. Сарајево;
 10. Разматрање и одлучивање по жалби на:
  • Рјешење број: 03-43-1-2815-3/2024 од 19.3.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар;
  • Рјешење број: 03-43-1-2818-4/2024 од 19.3.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Мостар;
  • Рјешење број:  03-53-1-10548-1/2024 од 6.3.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • Рјешење број: 03-83-1-4679-1/2024 од 14.2.2024. године и на Закључак број: 03-83-1-4665-1/2024 од 14.02.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-1-4676-1/2024 од 14.2.2024. године и на Закључак број: 03-83-1-4663-1/2024 од 14.02.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-1-4672-1/2024 од 14.2.2024. године и на Закључак број: 03-83-1-4659-1/2024 од 14.02.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-83-1-4668-1/2024 од 14.2.2024. године и на Закључак број: 03-83-1-4656-1/2024 од 14.02.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница;
  • Рјешење број: 03-53-1-39901-1/2023 од 13.9.2023.  године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција” Сарајево;
  • Закључак број: 03-83-1-1896-1/2024 од 19.1.2024. године, који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево Подружница „Електродистрибуција“ Зеница.

 

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 3.6.2024. године

Број: 01-02-1-617-1/24

 

 
Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе