Редовне сједнице

Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине – ФЕРК

ОБАВЈЕШТАВА ЈАВНОСТ

о одржавању XV редовне сједнице ФЕРК-а у 2024. години

На основу члана 33. став (1) Закона о енергији и регулацији енергетских дјелатности у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 60/23), члана 12. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 95/23) ФЕРК ће одржати XV

редовну сједницу у 2024. години, у петак, 28.06.2024. године са почетком у 13:00 часова у сједишту ФЕРК-а у Мостару, у Улици кнеза Домагоја 12 А.

На XV редовној сједници ФЕРК-а бит ће разматран сљедећи дневни ред:

 1. Усвајање Записника са XIV редовне сједнице ФЕРК-а одржане 11.06.2024. године;
 2. Разматрање и одлучивање о Приједлогу цијена за снабдијевање крајњих купаца код јавног снабдјевача ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 3. Разматрање и доношење Нацрта правилника о квалитету снабдијевања, одлуке о општој расправи и именовању водитеља поступка;
 4. Разматрање и доношење Рјешења по приједлогу Дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије подносиоца захтјева L. WIND д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, (вјетроелектрана „Јеловача“);
 5. Разматрање и доношење Рјешења о одузимању Дозволе за рад за производњу електричне енергије имаоцу дозволе CONCORDIA д.о.о. ТОМИСЛАВГРАД, (соларна фотонапонска електрана „БЉАЦИ“);
 6. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за обављање дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева ЛАГЕР д.о.о. Посушје;
 7. Разматрање и доношење Одлуке о усвајању Нацрта дозволе за рад (лиценце) за трговину на велико нафтним дериватима осим ЛПГ-ом, о општој расправи и именовању водитеља поступка, подносиоца захтјева ЕУРОБЕНЗ д.о.о. Груде;
 8. Разматрање и одлучивање по:
  • жалби на Рјешење број: 03-53-1-8008-2/2024 од 19.03.2024. године, које је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција“ Сарајево;
  • жалби на Рјешење број 03-53-1-5665-1/2024 од 11.02.2024. године, које је донијело  ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево, Подружница „Електродистрибуција” Сарајево;
  • захтјеву за рјешење спора изјављеног против Рјешења број: 01-04-8887-1/24 од 14.03.2024. године који је донијело ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево;
 9. Разматрање и доношење:
  • Закључка по поднеску број: 05-45-1497-1/24 од 05.12.2023. године; (А. Г.)
  • Закључка по поднеску број: 05-45-399-1/24 од 21.03.2024. године; (Н. Р.)
  • Закључка по поднеску број: 05-45-459-1/24 од 08.04.2024. године; (Ј. К.)

 в.д. ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ ФЕРК-а

Јасмин Бешо

У Мостару, 12.06.2024. године

Број: 01-02-1-649-1/24

 

Регулаторна комисија за енергију у ФБиХ - ФЕРК
Кнеза Домагоја 12 А
88000 Мостар ФБиХ 
Босна и Херцеговина

Телефон: 036 44 99 00
Факс: 036 333-507/508

Трансакцијски рачун [КМ] :

1027140000023722
„UNION BANKA d.d. Sarajevo “ 

 

Пријава за Newsletter:

Услови и одредбе